Voor de Heineken Fanfare werd 1985 een jaar om nooit te vergeten. De stille hoop die de fan fareleden hadden op promotie van de ere-afde- ling naar de vaandel-afdeling werd 24 novem ber werkelijkheid. Dat gebeurde op het Fede ratief concours van de Koninklijke Neder landse Federatie van Muziekgezelschappen te Venlo. Daarmee komt de fanfare in de toe komst uit in de hoogste klasse in Nederland voor muziekgezelschappen. De drie juryleden beoordeelden de uitvoering van het verplichte 'Die Brücke am Tay' en het vrije werk 'Call of the sea' zodanig dat in totaal 324,5 punten wer den toegekend. Dat aantal was niet alleen goed voor promotie, maar ook voor een onderschei ding omdat het aantal punten per onderdeel gemiddeld ruim 9 bedroeg. Feest dus bij de Fanfare die de grondige voorbereiding beloond zag. En vreugde ook bij de 'nieuwe' dirigent Harry van Veldhoven, die voor zijn inspire rende leiding door de fanfareleden op de schou ders werd genomen. ;-E~ 3B ES2S5 Isii3 ssss," mt 'Ja'/'nee/'geen mening'. Massaal werd de Heineken medewerkers naar dergelijke ant woorden gevraagd, tijdens het gehouden Per- soneelsonderzoek. De speciale uitgave van Vers van 't Vat die u een tijdje terug over dit onderwerp mocht ontvangen, zal nog vers in het geheugen liggen. Evenals het feit dat drie kwart van de ondervraagden te kennen gaf Hei neken een goed bedrijf te vinden. 21 februari 1985 zal de geschiedenis ingaan als de dag van Evert van Benthem. Hij won toen de Elf stedentocht die voor het eerst sinds 22 jaar weer werd verreden. Menig medewerker nam die dag vrij om het spektakel op de televisie te volgen. En een twintigtal sportieve personeelsleden schaatste en kluunde dapper mee. Een energieke bijeenkomst. Zo kan de offi ciële opening van de warmte/krachtcentrale op het brouwerij terrein in Zoeterwoude zeker worden genoemd. Minister drs. G.M.V. van Aardenne verrichtte de bijbehorende hande ling. Shell en Heineken werkten nauw samen bij dit project, waarmee een investering van 21 miljoen gulden is gemoeid. De centrale levert een besparing op van circa 25% op de energie rekening. 74% VINDT HEINEKEN EEN GOED BEDRIJF WÊÊÈÊÊÊÊï EÉSSS* XX" EHS Personeelsonderzoek wijst uit: I Icmukcn is cc» gouil bedrtj! oin voor te wet ken - misschien wel een van de beste-, men is tevreden met zït biitm. weedcide win de mede werkers voelt zich goed geïnformeerd en Vers v;in "t Vit wordt g.tcd gelezen Dat zijn enkele vnn de conclusies die we kunnen nekken uit de rc.vulintcn van liet pcrsoneelsonder/. «k 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6