Het begrip tijd is een relatief begrip. Enkele gezellige uurtjes, bijvoorbeeld met vrienden in een café, vliegen voorbij. Terwijl voor menigeen enkele minuten in de stoel bij de tandarts wel 'eeuwen lij kt te duren'Hoe betrekkelij k de tij d isblij kt ook wel uit de volgende pagina's. Daar halen we enkele hoogtepunten van 1985 nog eens naar voren. In het voorjaar werd bij Vrumona in Bunnik een nieuwe bottellij n voor literflessen in gebruik genomen. Deze nieuwe lijn heeft een vulcapaci- teit van 30.000 literflessen per uur. Bij die gele genheid werd de hoop uitgesproken dat deze nieuwe colonne 5 mede zal bijdragen aan het her stel van de resultaten bij Vrumona. Wat de maat regelen voor rendementsherstel betreft, is 1985 voor Vrumona een belangrijk jaar geweest, waarin enkele moeilijke besluiten zijn genomen. De Nederlandse horeca-wereld heeft zeer enthousiast gereageerd op de videofilm (S)tap- pen met IJf, die Heineken dit jaar uitbracht. IJf Blokker speelt de hoofdrol in deze produktie die laat zien hoe men een perfect glas bier moet tap pen. De stad 's-Hertogenbosch beleeft thans de nada gen van een feestelijk jaar. Uitbundig werd namelijk het gehele jaar door gevierd dat de hoofdstad van Noord-Brabant 800 jaar bestaat. Een gebeurtenis waar de Heineken brouwerij in Den Bosch uiteraard nauw bij betrokken was. Op de foto een deel van de Heineken stand tij dens de Bedrijvenpresentatie. De exclusieve distributie en verkoop van Osborne Sherry en Brandy die de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland met ingang van 1 okto ber verzorgt, leidt ertoe dat een zeer exclusieve brandy op de markt is gekomen. Dat is de min stens 20 jaar oude Brandy Conde de Osborne (rechts op de foto). Deze wordt gebotteld in een oud model fles, zoals die vroeger met de hand werd gemaakt. Het ontwerp voor de etikettering en beschildering is gemaakt door Salvador Dali. Een ander gedistilleerdmerk waarvoor de GWN met ingang van 1 januari als exclusief importeur de distributie en verkoop zal gaan verzorgen, is Bacardi. De witte rum van dit huis wordt in het nieuwe jaar door de GWN tevens van een nieuwe verpakking voorzien: de 1-liter fles. 3noalBvornnisi"3 iORH R9RJU 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5