'Een gelukkig nieuwjaar' wordt even gemakkelijk geaccepteerd als dat het wordt uitgesproken. Zolang alles goed gaat, lijken geluk, vrede en succes zo gewoon. Wie aan werkloosheid denkt, aan de vele oorlogs perikelen of aan de natuurrampen zoals in Mexico en Colombia, weet dat zulke begrippen maar betrekkelijk zijn. Vrede en geluk zijn een groot goed. In vele geval len behoren zij tot de zaken die wij niet zelf in de hand hebben. Wèl kunnen wij trachten zoveel mogelijk de kansen te grijpen zowel in ons zakelijk-, als in ons privé- leven om succes, vrede en geluk té bevorderen. Blijven geloven in onszelf en in de toekomst kan daarbij een grote steun zijn. Dat u daarin slaagt, wens ik u van harte toe. k A 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3