E.C. Bouwmeester (public relations) Mw. C. van Zanten-van Leeuwen (per soneelsdienst internationaal). BUITENLAND El Aguila S.A. - Spanje MADRID Definitief teruggekeerd: de heer C. van Es op 1 november. Heineken France S.A. - Frankrijk SCHILTIGHEIM Per 1 december is de heer D. Geerlings aangesteld als Ass. Technoloque. Nocal S. A.R.L. - Angola LUANDA Met verlof: de heer G.H. Alberda, m.i.v. 7 december. International Brasseries - Cameroen DOUALA De familie C. G. Dingemans is op 15 december naar Douala afgereisd, waar de heer Dingemans de functie 2ème Technicien waarneemt. Brasseries Du Maroc S.A. - Marokko FEZ Definitief vertrokken: de heer G.J. Oost. Zij n opvolger is de heer P. L. Van- dewalle (brasseur)die op 14 november is afgereisd naar Fez tesamen met zijn echtgenote. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria IBADAN Definitief teruggekeerd: de familie H. de Sitter op 30 november. Bralima S. A.R.L. - Zaire KINSHASA De heer en mevrouw H. Rodenburg brengen hun verlof in Europa door van 27 november tot 21 december. Op 3 december is de heer J. Verweij naar Kinshasa uitgezonden in de functie van Coördonnateur Formation Appareilla- ge, Mesure et Réglage. Zijn gezin is met hem meegereisd. MBANDAKA Met verlof: op 1 november is de heer J.A. Weijers in West-Duitsland aangeko men om daar zijn verlof door te bren gen tot 6 januari 1986. De heer Ch. Bussmann is op 15 november in Zwit serland gearriveerd voor verlof. Zambia Breweries Ltd. - Zambia NDOLA Met verlof in Nederland: de heer H.J. Rutgers m.i.v. 22 december voor onge veer twee weken. Geboren: Stephanie, dochter van de familie RA. Stapleton, op 25 oktober. P.T. Multi Bin tang Indonesia - Indone- sië JAKARTA Definitief teruggekeerd: de heer H. Hensel op 2 december. Hij heeft verlof tot 20 januari 1986. South Pacific Breweries Ltd. - Papua Nieuw-Guinea PORT MORESBY Met verlof: de heer L. van der Male m.i.v. 3 november. Commonwealth Brewery Ltd. - Baha ma's NASSAU Op 10 november is de heer H. Schurink uitgezonden naar de Bahama's en neemt de functie van Brewery Mana ger waar. Zijn echtgenote volgt hem. Cerveceria Bohemia S.A. - Domini caanse Republiek ST. DOMINGO Gehuwd: de heer H.W. Bellekes met mevrouw O.M. Shea. DANKBETUIGINGEN Mede namens mij n vrouw en kinderen wil ik iedereen die op enigerlei wijze belang stelling heeft getoond op de dag van mijn 40-jarig jubileum bij Heineken heel harte lijk bedanken. Wij hebben een heel prachtige en onver getelijke dag gehad waarover we nog lang zullen napraten. Vooral de brieven, tele grammen, bloemen, cadeaus en niet te vergeten de toespraken en ook de komst van collega's en ex-collega's heb ik bijzon der op prijs gesteldOok wil ik de directie bedanken voor de oorkonde en de daarbij behorende 'Pieter Pils.' Jan Spel. Mijn vrouw en ik willen langs deze weg iedereen, die heeft meegewerkt aan het welslagen van mijn afscheidsreceptie har telijk dankzeggen. De warme belangstel ling en de prettige sfeer daarbij hebben mijn laatste dag bij Heineken tot een onvergetelijke gemaakt. Zowel in de cara van als op de fiets zal ik terugdenken aan hen die hieraan hun bij drage hebben gele verd. Chr. Dams OVERLEDEN De heer C.W. FRIJTERS (65) is over leden op 6 meiDe heer Frijters is op 1 januari 1969 in dienst getreden bij Flei- neken Den Bosch. 1 mei 1985 ging hij met pensioen. De heer G.B. VERMEULEN (76) is overleden op 28 j uniDe heer Vermeu len trad op 1 april 1930 in dienst bij Hei neken Amsterdam en ging op 1 mei 1974 met pensioen. De heer J.G. HOOGSTRATEN (67) is overleden op 30 juli. De heer Hoog straten trad op 1 september 1957 in dienst bij Heineken Den Bosch. 1 juni 1981 maakte hij gebruik van de wacht geldregeling. De heer G. DE HAAN (85) is overle den op 31 juli. De heer De Haan is vanaf 8 juni 1917 werkzaam geweest bij de Amstel Brouwerij in Amsterdam tot zijn pensionering op 18 juni 1953. De heer GJ. FOKKE (83) is overle den op 31 j uliDe heer Fokke trad op 14 december 1920 in dienst van de Amstel Brouwerij1 april 1967 ging hij met pensioen. De heer M.A. BRUNSVELD (77) is op 17 augustus overleden. De heer Brunsveld is op 4 mei 1942 in dienst getreden en was werkzaam bij bierhan- del Dinkel en Regge in Almelo. 1 juni 1973 was de datum van zijn pensione ring. Op 2 september is overleden de heer A. LENSTRA (64). De heer Lenstra is op 1 september 1963 in dienst getreden bij Amstel als horeca-inspecteur in het oosten van het land. Nadat hij in 1977 werd getroffen door een hersenbloe ding, is hij in 1979 opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling. De heer A.A. VERBERNE (87) is overleden op 17 september. De heer Verberne is werkzaam geweest bij de Heineken Brouwerij in Amsterdam, van 9 april 1925 tot 1 juni 1963. De heer J.H. VAN LEEUWEN (76) is op 25 september overleden. De heer Van Leeuwen trad op 1 februari 1938 in dienst bij de Amstel Brouwerij in Amsterdam. 1 april 1974 ging hij met pensioen. De heer L.G. STERRENBURG (74) is overleden op 25 september. De heer Sterrenburg kwam op 10 juni 1957 in dienst bij Heineken Den Bosch en ging op 1 april 1976 met pensioen. Op 29 september 1985 is de heer F.H. LANG (64) overleden. De heer Lang trad op 6 mei 1946 in dienst van Heine ken Amsterdam waar hij werkzaam was als bankwerker en onderhouds monteur tot hij opgenomen werd in de Heineken Invaliditeitsregeling op 1 september 1982. De heer G. QUELLE (65) is overleden op 10 oktober 1985. De heer Quelle is in dienst getreden op 16 oktober 1961 en werkzaam geweest bij drankenhan del Annaert Dieben Baggerman in Haarlem. 1 december 1974 ging hij met pensioen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25