Bi BSBBBBBi r. mm. ^111111 mXm {•MC.. LV jT.V. i&%: ii IVT.WA HUWELIJK Amsterdam E.M. Oumansouri (verpakken) met mw. M. Bimezgane Mw. K. Kruisheer (interne dienst kanti ne) met R. Venema Bunnik RW. Werkhoven (verpakken) met mw. E.J.C. Werdler Horecagebieden A. Vuyk (expeditie Rotterdam) met mw. Y. Bruinsma W.J. Teeuwen (H. T.S. Amsterdam Utrecht) met mw. A. Beekelaar Zoeterwoude Mw. A.E. Ruigrok (technischeopleidin gen HTB) met M.A. Goudswaard (ex port administratie, Rotterdam) J. de Jong (verpakken) met mw. H. Fin- kenflugel R.J. Lunenburg (verpakken) met mw. J. v.d. Klis GEBOORTE Amsterdam Benjamin, z.v. ASchun (centraalmaga zijn) Tom, z.v. E. Bloem (assurantiën) en mw. L. Bloem-Bergsma (CEFI) Horecagebieden Silvia en Suzanne, ds.v. mw. Y.P.M. Toet-Rozenbrand (administratie Den Haag) en B. Toet (expeditie Den Haag) Bart, z.v. mw. M.J. TTi. Slaats- V.d.Burgt (administratie Midden-Bra bant) Rotterdam Marinus C.P., z.v. P.J. Jansen (export transport afdeling) Zoeterwoude Nicky, z.v. mw. W.J. Montagne-Bekooy (kantine) KirstenAimee,d.v. mw. W.M.J. Korte kaas-Schrader (nieuwbouw en onderhoud HAG) Jeroen, z.v. mw. H.J. van Egmond (se cretariaat HAG) Lonneke, d.v. F. Geurtz (extern trans port H/Bosch) Erik Jan, z.v. T.N.M. van Maarseveen (BAS) Jasper, z.v. mw. H. Tasseron-Haas- broek (tandheelkundige dienst) Els, d.v. mw. C. van Zanten-Van Leeu wen (personeeldienst internationaal) Den Bosch Nathalie, d.v. R.R.W. v.d. Voort (ver pakken) Marijn, d.v. P.J.F. Burgert (T.D. cen trale diensten) Linda, d.v. C.T.J. Smit (gistkelder) Marjolein, d.v. A.M.M. Klerks (cen traal magazijn Lisette, d.v. F.M.L. v.d. Steen-v.d. Donk (bedrijfsbureau) en L.P.J.M. v.d. Steen (verpakken) Sanne, d.v. P.C.M. van Bergen (legkel- der) Richardz.v. W.JP.Terluin verpakken) Maja, d.v. W.R.A. Ritsma (storings dienst) Ingrid, d.v. R.G. Mulder (magazijn intern transport) Marinus, z.v. J.A.M. Bouwmeester (magazijn intern transport) Daphne, d.v. G.P. van Loenen (brouw huis) Evelien, d.v. Th.H.J. Hesselink (brouwhuis) Tara, d.v. C.J. Vaandrager (bedrijfsbu reau) Daniele, d.v. G. Kralt (magazijn intern transport) Aron, z.v. J. van Puffelen (elektrotechni sche werkplaats) Patricius, z.v. T.Th. de Wolff (kantine bedrijf) Regine, d.v. A.M. Valentijn (storings dienst) Wesley, z.v. J.H. Rijnbeek verpakken GESLAAGD Amsterdam J. Lindhout (brouwen) voor de L.S.B.L. B-opleiding O. Lotus (kuiperij) voor EHBO Horecagebieden L. van Gelder (verkoop Den Haag) voor het diploma Middle Management Den Bosch A.W.M. v.d. Broeke (verpakken) 22 J.J.M. v.d. Besselaar, M.J.M. Bertens, M.C.M. Driehuizen, B.G.J.P.M. Halewijn, G. Jansen, H.J.M. Willems, (T.D. verpakken en opslag), J.M.B.P. Roskam (mechanische werkplaats), G.Ch.F. Smit (technischedienst) voorde cursus PLC-2.30. Voor de cursus nieuwe voorschriften NEN 1010 de heren: M.J.M. Bertens, A.P. A. Verbeek, C. A.G.M. van Vliet, J. A.W. Witmer (T.D. verpakken en opslagJ.J.D. Clement, J.M. de PIoop, P.W. van Tour, G.J.M. Verhoe ven (technische Dienst)C.H.L. v. Griensveen, L.M. Harinck (T.D. brou wen en energie), C. Scheepens (bestu ringswerkplaats) J.M.C.H.M. Fleuren (technologische dienst) voor chemisch H.B.O.-Aanaly- tisch chem. richting. P.J.W. Kreijgeren L.P.M. van Rooij (T.D. verpakken en opslag) voor Ionise rende straling Cl-A S.B.C. J.P. v.d. Ven (technische dienst) voor tekenaar constructeur piping. C. Maas (T.D. verpakken en opslag) voor technisch Engels. Voor kwaliteitszorg-A de heren: G.H. Keijzers, J v.d. Leur en A. Stuiver (ver pakken) A.C. v.d. HorstenH.A. Kivit (verpak ken) voor kwaliteitszorg-B L.F. v.d. Bergh en J.P.H.M. Sieliakus (brouwen) voor onderhoud gebouwen middenkader. Voor vorkheftruck-berijder de heren: B.J.J. Bos, P.J.A.W. v. Son en L.H. A.M. Visschers (intern transport) F.A.A.M.I. v. Oorschot en J. A.C. Ver stegen (T.D. verpakken en opslag) voor industriële micro processors. W.H. v. Vught (mechanische werkplaats) voor Festo Didactic (cursus Pilinlei ding in de pneumatiek). ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. L. BloemrBergsma (CEFI) B. van Halem (export duty free) Bunnik G. v.d. Wal (elektrotechnische dienst) Horecagebieden H.P. de Graaff (expeditie Amsterdam/ Utrecht mw. S.M. v.d. Zijden-De Groot (ver koop binnendienst Rotterdam) mw. Y.P.M. Toet-Rozenbrand admini stratie Den Haag) Zoeterwoude mw. J.M.E. Horenberg-Stegehuis (nieuwbouw en onderhoud HAG) mw. M.J. v. Donge (centraalsecretariaat HTB) mw. J. v. Zon-Straasheym (centrale debi teuren administratie) H.C. Gerbes (storingsdienst) J. Lopez Romera (verpakken) H.W.M. v. Rijn (overleg informatie spec, reg.)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 24