12 en 13. g Humming Personeelsblad van Heineken 3 Kerstboodschap van 4 Het jaar 1985 in beeld 7 Verenigingsnieuws: 8 Heineken Shop assortiment flink uitgebreid 9 Exclusieve recepten voor een feestelijk drankje 10 Bedrijfsnieuws: 12 Hoe denkt u dat de wereld eruit ziet in het jaar 2010? 14 Puzzelplezier voor de cryptogramliefhebbers 16 Berichten uit het buitenland: Vrumona op Anuga; Ierse kunst 17 Jeugdleider A. v.d. Meer 18 Wilt u een Jagermeister 19 Nieuwe cadeaus bij Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 25 Proost 26 Overzicht jubilea en pensioneringen in 1986 HET LEZEN WAARD 'Hoe ziet onze samenleving er over 25 jaar uit?' vroegen we een aantal mede werkers. Hoe is het met de energie bronnen in het jaar 2010, hoe is het met ons salaris, met onze vrije tijd en met de automatisering en reizen we nog gewoon met de auto, de trein en het vliegtuig? Hun antwoorden op deze en andere vragen leest u op de pagina's BENOEMINGEN RECTIFICATIES de Raad van Bestuur Toertocht Bunnik; Biljarten Den Bosch Vernieuwingen in Leeuwarden; De Ridder actief; Elan Prijs uitgereikt; E.H.B.O.-wedstrijd uit Zoeterwoude met twee elftallen naar Dreher proeven? 20 Sint Nicolaas op de vestigingen 22 Kroniek 36e jaargang nr. 10 December 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Ir. P. Hamers Ir. P. Hamers, momenteel Regional Techni cal Manager, is benoemd tot bedrijfsleider van de brouwerij in Den Bosch. De heer Hamers volgt daarmee ir. C. Scheltema op, die is benoemd tot Hoofd van Heineken Technisch Beheer. Ir. A.J. Kruidenier, voor heen Hoofd H.T.B., is namelijk benoemd tot Algemeen Directeur van Bralima S.A.R.L. in Zaïre. In de vorige editie is een aantal storende fouten geslo pen. Mr. R.A.B. Combée is niet, zoals vermeld op pagina 2, benoemd tot Directeur Produktie maar tot Commercieel Directeur van Heineken Nederland B.V. In het interview met drs. P.C. Schop dient te worden gelezen: "De heer P.C. Schop die sinds 1 oktober is benoemd tot Directeur Personeelszaken in Heineken Nederlands Beheer B.V." Ongetwijfeld heeft u gezien dat het bijschrift bij de eti ketten van Brouwerij De Ridder niet correct is. Het oude pilsener etiket (waarbij het woord Pilsener in rood is gedrukt op een witte achtergrond) was linksboven afgedrukt. Alle nieuwe etiketten van De Ridder zijn herkenbaar aan de afbeelding van de brouwerij op het etiket. Onze excuses voor deze onzorgvuldigheden. De redactie Bij de voorpagina: Een sfeervol detail uit de kerstkaart die ons concern dit jaar naar haar relaties stuurt. Redactie: Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concemstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 1186 dienen uiterlijk 30 december en voor 218616 januari a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2