Nieuwe cadeaus in ideeënbus m Onlangs is het assortiment geschenken, waaruit de inzen ders van een beloond idee een keuze mogen doen, met drie artikelen uitgebreid. Het betreft hier 'speelgoed', ogenschijnlijk voor de jeugd bedoeld, maar in de praktijk vooral ook door volwassenen ter hand genomen. I Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. De drie nieuwe cadeaus behoren alle tot categorie 2. Dat wil zeggen dat hieruit mag worden gekozen als het ingediende idee beloond wordt met een bedrag hoger dan f 160,- tot en met f 300,-. (Maar ook overigens door diegenen met een nog hoger beloond idee.) Op de foto's ziet u de nieuwe cadeaus afgebeeld: Een treinset 'Minitrix' compleet met station, perron en stationsklok Een radiografisch bestuurbare Volkswagen Scirocco Een radiografisch bestuurbare Mer cedes vrachtwagen. Deze wagen is een waarheidgetrouw model van het exemplaar dat aan de rally Parijs-Dakar heeft deelgenomen. Nog enige details voor de liefhebbers: de wagen is gebouwd volgens een schaal 1 op 16, heeft twee versnel lingen, koplampen die ontstoken kun nen worden en het vermogen een hel ling met een percentage van 35 te nemen. Ook tent, boot of ski's Op korte termijn zullen waarschijnlijk nog meer wijzigingen optreden in het geschenkenassortiment. De Centrale Ideeënbus Commissie (C.I.B.C.) bekijkt namelijk jaarlijks kritisch het assortiment. Artikelen waarvoor bij beloonde idee-inzenders geringe inte resse bestaat, worden verwijderd om plaats te maken voor meer actuele cadeaus. Welke cadeaus uit het geschenkenpakket zullen worden gehaald of eraan zullen worden toege voegd, zal begin volgend jaar worden beslist. Om op de actualiteit in te spe len (en de belangstelling voor de ideeënbus te verhogen) staat voor de Bunnik Zoeterwoude ai? D.A. Udink, energiedienst E.B. Idrissi, verpakken P. Snieder, verpakken H.D.J. Zuidema, verpakken S.T.M. Buijten, verpakken J. Harteveld, verpakken Ade Vosstoringsdienst C. Duivenvoordenstoringsdienst R.C. Plasmeyer/P.J. de Bruin, storingsdienst B. vanTeylingen/F.I. van Geylswijk, verpakken G.C. Foncke, WTZJ R. Kampman,planning werkvoorbereiding A.F.T. Wassinkenergiedienst Beloning zomer in ieder geval een uitbreiding op het programma met seizoensgebonden artikelen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan tuingereedschap, kampeerbeno- digdheden of een opblaasbare boot voor de zomermaanden, terwijl in de winter snowboots of (langlauf)ski's te kiezen zouden zijn. In elke categorie zullen artikelen worden opgenomen met een sterk seizoensmatig karakter die gericht zijn op hobby of vrijetijds besteding. (Eventuele suggesties kunt u richten aan de secretaris van de C.I.B.C., de heer J.A. Vleghert, p/a Reclame Service, A/Hel.) Aangezien zulke cadeaus in vele gevallen te groot zijn om een plaatsje te krijgen in de bekende geschenk-vitrine, zullen bij de vitrines posters worden opgehan gen met afbeeldingen van de desbetref fende noviteiten. Aanmoediging

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 19