Frisse deelname aan Anuga Murphy brengt Ierse kunst in Heineken Galerij Van 12 tot en met 17 oktober vond in West-Duitsland de Anuga plaats: de grootste internationale beurs op het gebied van levensmiddelen en genot waren. In de Keulse Messe was ook Vrumona vertegenwoordigd met een eigen stand. Daar presenteerde onze frisgroep zich aan de belangrijkste doelgroep van deze beurs, de interna tionale handel. Evenals op de vorige Anuga in 1983, was het doel van de beursdeelname te tonen wat Vrumona kan en contacten te leggen met klanten en distributeurs. Voorts functioneerde Vrumona BV als informatiestand voor haar licentiegevers Pepsi-Cola en Seven-Up. Het assortiment waarmee Vrumona aanwezig was, bestond onder meer uit de dranken van B3, Royal Club, Sour- cy, Sisi, Pepsi-Cola en Green Sands Shandy. Deze dranken, die in fraaie displays te bewonderen waren, konden ter plaatse ook worden geproefd. En voor wie er later nog eens informatie op wilde naslaan, was er een folder waarin het gehele Vrumona-assorti- ment vermeld stond. Deze folder was overigens al vóór de beurs op grote schaal verspreid. Aanvullende infor matie werd graag verstrekt door de standbemanning, de area export mana gers fris S. Hiemstra, V. van Peski, mevrouw C. Figuière en hoofd van de afdeling export fris, W.H.Ch. van Esveld. Enige nadruk in de presentatie lag op het gebied van 'contractcan- ning'. Onder het motto 'you name it, we make it' maakte men duidelijk dat Vrumona ook alle mogelijkheden in huis heeft om voor andere bedrijven af te vullen. In het algemeen was de belangstelling voor onze stand groot. Met name tijdens de eerste twee beurs- dagen zijn zeer goede contacten gelegd met potentiële klanten. mumtfw iii TT TTTTTTTTTTTT In de Heineken Galerij aan de Amster damse Ferdinand Bolstraat was van 13 november tot 16 december een opval lende collectie Ierse moderne kunst te bewonderen. Het bijzondere van de collectie was dat deze representatief was voor de hedendaagse Ierse kunst. De expositie bevatte zeer uiteenlo pende objecten met onder meer schil derijen, aquarellen, plastieken en beeldhouwwerken. Wat in de galerij tentoongesteld werd, was slechts een kleine selectie uit de grote hoeveelheid kunstwerken die in september en okto ber in Cork zelf te bezichtigen was. Deze kunstmanifestatie was georgani seerd door 'Cork Art Now 1985' ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van deze Ierse stad. Onze brouwerij in die stad, Murphy Brewery Ireland Ltd.leverde er een financiële bijdrage aan. Ook had Murphy een aantal prij zen beschikbaar gesteld. Deze beston den uit geldbedragen en één van de winnaars kreeg een uitnodiging aanwe zig te zijn bij de opening van de exposi tie in de Heineken Galerij. Behalve het werk van deze winnaar, Michael Beirne, was daar ook werk te zien van andere kunstenaars die in Cork of omgeving wonen of op een andere manier verbonden zijn met deze plaats. Op de foto links een gedeelte van de Ierse kunst. De Ierse ambassadeur in Nederland, de heer K.W. Heaslip (op de foto tweede van links) opende de expositie. Rechts naast hem hoofd con cernstafdienst Public Relations mr. J.Th. Kappelle. Dit gebeurde officieel in ontvangstruimte De Raadskelder. Voor deze gelegenheid was deze ruimte geheel in het teken van Ierland ingericht. Na bezichtiging van de gale rij kwam het gezelschap er weer terug om op de expositie te toosten met een glas Murphy Stout. Op de foto onder de Ierse kunstenaar Michael Beirne (links) in gesprek met de marketing manager van Murphy Brewery Ireland, de heer M.E. de Groot.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 16