repliek dienen(9) 66. Een gevolg van onbedaarlijk lachen?Toch wel een bij zonder toeval. (11) 67. Lange tijd geen nattigheid gevoeld. (11) 68. De leden van deze vereniging slaan er maar op los. (10) 69. Dit is helemaal rond en toch veelzijdig! (3,5) 71. Visioen van een visboer? Hij meent een parterretrap gezien te hebben en kreeg daar 't 'heen en weer' van! (10) 76. Een wisselwerking staat op de tocht. (4) 77. Helemaal op zwart (kool)zaadzitten. (8)80. Weereen smartekreet omdat men niet aanspra kelijk is. (2)83. Hor. 14 heeft z'n eigen vorm(6) 88. De hond van deze Euro peaan heet DOG. (4)90. Zo'nhoedje van poetskatoen. (3) 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15