-v.- De heer A. Hulzebos, sinds twee jaar gepensioneerd, heeft voor dit kerstnummer van Vers van 't Vat weer een geweldig cryptogram bedacht. Diegenen die zover komen dat het gehele diagram kan worden ingevuld, nodigen wij natuurlijk weer graag uit hun oplossing in te zenden. De heer Hulzebos zal het nakijken van de oplossingen voor zijn rekening nemen. Uw oplossing kunt u zenden per interne post aan: Redactie Vers van 'tVat, Kamer 2.345, Z/Wou, of per externe post aan: Heineken Nederland B. V, Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. T.a.v. Redactie Vers van 't Vat. Uw oplossing dient wel uiterlijk 15 januari 1986 bij de redactie aanwezig te zijn. Onder de goede inzenders worden drie cadeaubonnen van f 25,- verloot. In een volgend nummer van Vers van 't Vat maken wij de juiste oplossing bekend, evenals de namen van de prijswinnaars. Veel plezier en succes! KERSTCRYP1 HORIZONTAAL: 1. Aantrekkelijke Eerste Hulp-post? (14) 6. Toch jammer, dat hokjesgeest hiertoe leiden kan; Heyermans heeft het geweten! (14) 12. P.P.R.-lid. (8) 14. Iedere vogel legt gewicht in deze schaal. (7) 17. Bijzonder karakteris tiek, maar op zichzelf toch wel leuk. 1118. Proefondervindelij k is vrijwel aangetoond, dat dit een draaiorgel geweest moet zijn. (10) 19. Zij raakt nooit de draad kwijt en verdient daarom een gedenknaald. (8) 20. Het parlement is met verlof! Dat is het begin van een economische teruggang! (5) 21. Een rit er naar toe loont zeker de moeite, nietwaar Moezelmannen? (5)22. Ongeschikt is te veel gezegd; maar aanstootgevend is het wel. (8) 23. Laat je toch niet koeioneren door zo'n klier. (4) 25. De leden van deze 'club' zijn doorlopend in de olie. (4) 26. Exact, deze letter is een beetje van Griekse oorsprong. (4) 27. Waar je iemand in kunt vatten als hij er een stuk in heeft. (5) 28. Hoor hoe prach tig dit is! (7) 29. Ik ben al 6 keer in Frankrijk geweest. (5) 30. Bestek uit je vroegste jeugd. (8) 33. Hiervoor staan er twee! (4) 35. Dit trekpaard heeft z'n beperkingen. (5) 36. Hij jaagt er wat door! En Frans vindt, dat dat alles met brouwen te maken heeft. (7) 38. Vorstelijk plezier! (6) 39. Voornaam man, die ons dikwijls zand in de ogen strooit. (5) 42. Zeker weten, dat het verdwenen is. (5) 46. Zeer gewichtig huisdier? (12) 49. Een dezer dagen komen de feiten aan het licht. (4) 50. Als die van je auto niet in orde is krijg je de koorts. (10) 51. Ongeveer een deel ervan vindt wel aftrek. (5) 52. Voorraadplaats onder een hoofddeksel? (5) 53. Hij is in wezen lui van aard en zonder grap: hij houdt zich met de afzetting bezig. (10) 54. Duister ontwikkelingsgebied. (4) 56. Eigenschap van zwakstroom? In ieder geval niet van 40! (12) 58. Voor naam heer, die B. Bommel! (5) 59. 'n Variant is op 1 na hartverscheurend. (7)60. .dezes is ondergetekende. (7) 61. Hierin raakt soms menigeen aangeschoten, 't kan er dan ook heet toegaan. (7) 64. Schuilplaats. (5) 68. Hij komt in 't geweer, ook al is er geen kip te zien. (4) 70. De kleermaker ver werkt dit onroerend goed in jassen en vesten. (8) 72. Vrouwelijke route, geen hoofdweg! (5) 73. Staat vaak in de krant, maar 't is wel wat gezocht hoor! (8) 74. Als deze weg verboden is, is die zichzelf niet meer. (5) 75. Omdat ik in alcohol geen gat meer zie drink ik dit maar. (4) 78. Dus ben ik 'r. (4) 79. In onze eeuw zette hij menig een schaakmat. (4) 81. Op weg naar een zeemansgraf? (8) 82. De gast wordt zoveel lof toegezwaaid, dat hij zijn hoofd verliest. (5) 84. Een bloed baan, waar je toch wel hart voor moet hebben! (5) 85. Het ezelsveulen weet niet dat Abraham de mosterd in M. haalt. (8) 86. Een stukje dode taal moet je niet al te letterlijk nemen. (9) 87. Belligerenten zijn niet tegen deze handel, integendeel! (11) 89. Een kwartet noten geeft paradijselijke muziek. (8) 91. Kleine hors d'oeuvre. (8) 92. Dit ventje kan geen hand voor ogen zien en dat is nog maar kinder spel. (14)93. Staalunie?. of de KNV. Bmaar dan moet het wel bruin zijn. (14) VERTICAAL: 1. O, met zo'n harlekijn kun je nog 's pret maken! (11) 2. Deze houden hun eigen politiek erop na, dus zand er over. (12) 3. De cavalerie is er geknipt voor. (12) 4. Dit team geeft de vracht prijs en de ontvanger betaalt het los geld. (9) 5. Zanggroep uit een kiesdis trict. (10) 6. Dit crypto! (11) 7. Voor moed, beleid en trouw! (3) 8. Onge 14 looflijk oude taal van rare schutters. (11)9. De vrouwelijke zijde van een of ander. (6) 10. Min of Meer heeft deze generatie nog de beginletter nodig. (10)11. Geheimvol vertrek, waar 39 zich thuis voelt. (10) 13. Zonder 't te weten verandert kristal in een boom. (6) 15. De ambtsperiode van Rotter dam's burgemeester is een kostbaar iets. (9) 16. Als 't een goeie is, is die duur! (8) 20. Een tree teveel in de toonladder. (2) 24. Uit welke hoek die wind ook waait - hij toont tenminste ruggegraat. (11) 31. Sommigen kun nen het zo smakelijk vertellen, maar proefondervindelijk zal 't toch vastge steld moeten worden. (11) 32. Toege geven, er is een open strook in het bos geweest! (5) 33. Welke registers deze drinkebroer ook opentrekt, het LARGO zal 'r, denk ik, zeker niet uit komen10) 34. Twee voorzetselsdie haast hebben. (4) 37. Vers van onze kroonprins? Nee, niet het Wilhelmus! (10)40. U vindt't vast geen slechte zaak; zo'n stand is dan ook van ruime middelen voorzien! (7) 41. Gewich tige instelling, die niet met 2 maten meet en dat ook duidelij k laat merken (7)42. De Griekse, hoge of lage, c is een deel van zichzelf. (5) 43. Deze moet doordraaien om malende te blij ven. (9) 44. (3) 45. Frans heeft zijn studie weer opgepakt. (5) 47. Gedurfd bedrijvig. (11)48. Is deze godsdienst machteloos? (5) 49. Geen volwaardig geleider al wordt die tenslotte lyrisch(5) 52. Bent u er ook voor, dat dit woordje vanzelf ontstaat? (3) 55. 33 vert, is vast aan dit huisdier gehecht. (5)57. Draai om z'n oren, ja, dat verdiende deze tiran. (4) 61. Bouwvakker, die niet bij een bond is aangesloten? (12) 62. VARA-lid! (12) 63. Wat een ordinaire consument, deze staalharde vechtersbaas. (10) 64. Sim sala bim of welke hokus-pokus dan ook, je snapt er toch niets van. (11) 65. Hiermee kun je iemand van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14