Tweede Elan Prijs naar Noord-Holland E.H.B.O.-leden oefenen in Kuiperij lijkse vergadering bijeen in Zoeterwoude. Na afloop hiervan maakte algemeen directeur A. Oostra 'met groot enthousiasme' bekend dat de directie van Heineken Nederland BV aan de heer Colly de Heineken Elan Prijs had toegekend. De heer Colly kreeg deze bron zen man-met-bierglas 'als bevestiging van de waarde ring die de directie heeft voor het elan dat de horeca- organisatie tentoon spreidt'. "U en uw organisatie zijn het symbool daarvan" aldus de heer Oostra. Het juryrap port sprak van: 'De niet afla tende drang van de heer Colly om zijn dienstbaarheid aan de klant te tonen' waar door de klant tenslotte graag onze produkten voert. De heer Colly is de tweede aan wie de Heineken Elan Prijs is uitgereikt, sinds de directie deze prijs in het voor jaar in het leven heeft geroe pen. De heer Colly zei blij verrast te zijn met deze prijs, die inmiddels een plaatsje heeft gevonden in zijn werk kamer. 'Het is toch een hele eer, zo'n prijs. Ik vond ook de reacties van anderen leuk, waaruit bleek dat het me gegund was.' Tot grote verrassing van hoofd horecagebied Noord- Holland J.R. Colly, kreeg de horecamanagement Neder land-vergadering van 17 oktober een bijzonder tintje. Zoals gebruikelijk is, waren de hoofden van de horecage- bieden voor deze maande- Op vrijdag 8 november vond de j aarlij kse E.H.B.O. -oefe ning plaats tussen de bedrij ven I.B.M., P.T.T., de Nederlandse Bank en Heine ken Amsterdam. Dit jaar was onze brouwerij gastheer van de oefening. Derhalve was ontvangstruimte De Kuiperij door de interne dienst van de Van der Helst- straat omgetoverd in een klein rampgebied. Hierbij was een aantal ongevalssi tuaties realistisch nage bootst. Leden van de Lande lijke Stichting tot Uitbeel ding van Slachtoffers ('Lo tus' fungeerden daarbij als slachtoffer. Op deze onge valssituaties werden de E.H.B.O.-ploegen losgela ten om onder toezicht van een deskundige jury, hun kennis en vaardigheden ten toon te spreiden. Na afloop van de oefening werd de waardering van de jury voor hun prestaties bekendgemaakt. Deze jury waardering werd nog enige tijd onderling nabesproken. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11