Ridder RIDDER BIER. BIER OM VOOR TE GAAN ZITTEN. Arbeidsomstandigheden verbeterd Momenteel wordt druk verbouwd in Brouwerij De Ridder. Renovaties aan onder meer de machinekamer vinden plaats, terwijl een uitbreiding van de vergistingscapaciteit op het pro gramma staat. Daarnaast zijn er klei nere projecten: de afvoer van bostel is aanmerkelijk verbeterd. Doordat er een container is geplaatst, waaruit de bostel kan worden gestort op een eron der gereden vrachtwagen, kan worden gesproken van prettiger arbeidsom standigheden. Nu hoeft de bostel immers niet meer met de hand op de vrachtwagen te worden geschept. Betere arbeidsomstandigheden gaan binnenkort ook gelden bij het laden en lossen van vrachtwagens door gebruik te maken van vorkheftrucks en pallets. 'Small is beautiful' Ondanks de voorspoedige 'export' van Ridder buiten Limburg, voorziet de heer Van Herpen niet dat de brouwerij binnen enkele jaren belangrijk behoeft te worden uitgebreid. "Door een effi ciëntere indeling van de brouwerij win nen we aan ruimte. Bovendien wordt er tot nu slechts op drie dagen in de week gebrouwen. Dat aantal kan wor den uitgebreid." Zo groot dat de vijf werkdagen van de week niet meer toe reikend zijn, zal de produktie waar schijnlijk niet snel worden. Want dè charme van Brouwerij De Ridder is toch wel de kleinschaligheid van het bedrijf, waar in totaal 24 perso neelsleden werkzaam zijn en waar slechts één man nodig is om de bedie ning en het onderhoud van de bottela rij te verzorgen... In het beleid van '85 past het zich duidelijker te presenteren. De Ridder begon dit jaar in de eigen stad met het sponsoren van enige evenementen. De 'Ridder-Regatta (een roeiwed- strijd) en een 'Ridder-Drumbandconcours' wonden er geen doekjes om. Evenmin was het moeilijk te raden wie de sponsor was van de Ridder-Ronde' in Maastricht, een wieler ronde voor professionals. Bij dit eerste grote evenement kon men zich waarschijnlijk geen mooiere winnaar wensen, want het was Joop Zoetemelk (links in de auto) die na afloop de ereronde mocht maken onder begeleiding van ronde-miss Pasquale Somers (de latere miss Holland) en heuse ridders. 18 S7 ANNO ANNO 1857 U ffi r 0) -J j cj r/t>E RIDDER^^^ 2 PILSENER BIER Ridder Bier is geliefd in Maastricht. Bierliefhebben; die het aparte karakter vai - dit traditionele bier een maal geproefd hebben, nemen graag de moeite eer café uit te zoeken waar Ridder Bier met zoveel zorg getapt wordt Zij nemen graag de moeite een straatje om te lopen om een kratie voor thuis mee te nemen. Brouwerij de Ridder brouwt voldoende Ridder Bier om haar faam verder uit te breiden tot over Limburg's grenzen. De nieuwe hals- en buiketiketten van Ridder Pils, Ridder Maltezer en Ridder Donker Bier. Onderaan rechts het voormalige pils-etiket. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9