"Wijndrinken in Nederland moet iets alledaags worden" J. Zellenrath nam afscheid van Reuchlin: Jan Zellenrath was 16 jaar oud, toen hem met het oog op z'n verdere toekomst werd geadviseerd in het onderwijs te gaan. Het werd een geheel andere carrière, in de commerciële sfeer. Dertig jaar heeft hij de belangen gediend van de Wijnhandel Reuchlin, die in 1974 werd opgenomen binnen het Heineken-concern. Eerst als vertegenwoordiger, later als directeur. Al die jaren heeft de heer Zellenrath op diverse terreinen erg veel gedaan aan voorlichting over wijn. Dus toch dat 'onderwijzersbloed'... In oktober vierde Jan Zellenrath z'n 64-ste verjaardag. Enkele weken daarvoor kon hij ook al vele geluk wensen in ontvangst nemen. Dat was bij zijn vervroegde afscheid van Wijn handel Reuchlin. (Zie ook pagina 25). Gebruikmakend van de Overbrug- gings-regeling wil hij in alle rust nog een aantal projecten afronden. Op sta pel staan ondermeer nog de uitgave van een zak-encyclopedie over wijn en een handboek over wijnen. Voorlopig is die rust nog zeer betrekkelijk. Zijn betrokkenheid bij tal van opleidingen, cursussen, lezingen en publicaties zorgt voor een volle agenda. Enkele weken na zijn afscheid stelt hij dan ook in z'n woning in Oosterhout - waar de telefoon voortdurend rinkelt - met een meewarige glimlach vast: "Ik heb het nog steeds te druk!" Liefde voor de wijn In Frankrijk, aan het begin van de jaren '50, werd de heer Zellenrath de liefde voor de wijn bijgebracht, die hem tot vandaag de dag niet heeft los gelaten. Hij werkte daar als verkoper van peulvruchten. Bij de toen in Rot terdam gevestigde Wijnhandel Reuch lin was hij niet onbekend, en toen deze wijnhandel startte met de verkoop van Bokma jenever werd Zellenrath in 1955 ingelijfd als vertegenwoordiger: "Het was, vergeleken met nu, een heel andere tijd. Met een ordertje van 6 tot 12 flessen was je al gelukkig. "Maar de tijd veranderde snel. De verkoop van Bokma nam een enorme vlucht. Ook op een ander front rees de ster van de wijnhandel in rap tempo. Namelijk door de import van het produkt Jager meister. "Daar hebben we wat feestjes door kunnen vieren" kijkt Jan Zellen rath terug: "De eerste keer toen we de voor ons 'magische grens' van 10.000 geïmporteerde flessen passeerden. Maar ook bij de 100.000-ste én bij de 1.000.000-ste fles hebben we het werk even stilgelegd!" Koerswijziging Bokma en Jagermeister vormden twee sterke troeven van de wijnhandel die in 1968 onder de leiding van de heer Zel lenrath kwam te staan. Het was ook in die periode dat er een koerswijziging werd aangebracht in het beleid. Leverde men voorheen voornamelijk aan particuliere afnemers, toen richtte men zich meer en meer op de detail handel. Het was in een periode waarin de Nederlandse consument zich durfde te 'wagen' aan wijn, en het elitaire karakter dat altijd een zwaar stempel op het gebruik van wijn had gedrukt aan het afnemen was. Dat de heer Zellenrath daaraan zijn volle medewerking wilde verlenen, bleek uit de aankondiging van zijn eer ste 'Parlant du vin' artikel uit 1976: "Ik hoop met mijn rubriekje te kunnen bij dragen tot meer kennis over wijn maar vooral tot meer echt genieten van dit edele produkt." En viel met die eerste aflevering meteen met de deur in huis, door melding te maken van de ridicule wijze waarop wij Hollanders begin '60 met veel egards wijn behandelden. Zoals degenen die hun geld in grote wijnen wensten te beleggen en daar voor de Beaujolais uitkozen... No nonsense In zijn verhandeling over wijnen heeft de heer Zellenrath altijd een no-non- sense-politiek gevolgd. Zijn plei dooien voor de Italiaanse wijnen zijn alom bekend, en hebben daar direct mee te maken: "De Franse wijnen genieten een bijzondere faam. En dat heeft mede z'n weerslag gevonden in de prijs die ervoor wordt betaald. Er zijn Italiaanse wijnen die net zo goed zijn als hun Franse tegenpool, maar slechts eenderde moeten kosten van de prijs van die Franse fles. Echter, veel mensen vinden het niet 'chic' genoeg om een Italiaanse fles op tafel te heb ben. Terwijl ik blindproeverijen heb meegemaakt waarbij Franse en Ita liaanse wijnen door elkaar stonden en zelfs de kenners geen verschil in kwali teit konden vaststellen." Alledaags "Dergelijke verhalen steek ik niet af om de Franse wijnen afbreuk te doen. Integendeel zelfs. Waar ik voor ijver is dat wijn 'eigen' wordt aan de Nederlan ders. Dat het drinken van wijn niet berust op faam of misplaatst elitair gedoe. Het drinken van een lekker glas wijn is voor de meeste Nederlanders nog teveel gebonden aan een bijzon dere gelegenheid. Terwijl ik van mening ben dat wijndrinken tot een normale alledaagse gelegenheid gere kend moet worden. En gelet ook op de ontwikkelingen in het vak-onderwijs heb ik wat dat betreft veel vertrouwen in de toekomst. Het gaat de goede kant op. Het publiek gaat wijn meer en meer op smaak beoordelen dan op al dan niet gevestigde namen, en dat vind ik een prima ontwikkeling." 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5