"We maken van Sisi Sinas de leukste sinas van Nederland" GRATIS UITNODIGINGS KAARTEN OF WIN EEN ECHTE CLOWN Er staan grootse plannen op stapel met en rondom Sisi Sinas. Het produkt ondergaat begin komend jaar vele wijzigingen, vooral in de thema-campagne. Vers van 't Vat sprak aan de vooravond van deze operatie met M. A. F. Greeve, product-manager bij Vrumona, over vernieuwde Sisi. ^NUBUSiSi# KANSOPEEN GOOCHELAAR OF EEN G00CHEUD00S Het besluit om presentatie en produktsamenstelling van Sisi te veranderen, is gebaseerd op nuchtere cijfers en conclusies, zo laat de heer Greeve onomwonden weten: "Sisi Sinas is al jaren een sinas van topkwaliteit, met een bijzonder sterke positie in het horeca-segment. Sisi is daar veruit marktleider, met een driemaal zo hoge penetratie als de grootste concurrent. In het thuisver- bruik-segment hebben zich echter ont wikkelingen voorgedaan waardoor het aandeel van de A-merken, waaronder Sisi, is gedaald. De B-merken beslaan zo'n 80% van die markt. Een markt die met ruim 1,9 miljoen hectoliter een enorme omvang heeft, want in het totale fris-segment komt sinas na cola op de tweede plaats." Eigen gezicht Op basis van o.a marktonderzoek is vastgesteld op welke wijze het markt aandeel van Sisi Sinas in het thuisver- bruik-segment verder uitgebouwd kan worden. "De kwaliteit van Sisi staat bij de consumenten onverminderd hoog aangeschreven. Maar de consumenten vonden ook dat er iets aan Sisi ont brak, en wel een eigen gezicht. Aan dat eigen gezicht van Sisi wordt nu hard gewerkt. De samenstelling van het pro dukt wordt nog verder verbeterd. De uitmonstering van de flessen wordt ver anderd - met o.a. een extra halslabel - maar het nieuwe gezicht van Sisi zal toch vooral bepaald gaan worden door de nieuwe thema-campagne die we gaan voeren". Aldus de heer Greeve, die meteen in grote lijnen uitlegt wat die koerswijziging inhoudt. 'Van Sisi gaan we de allerleukste sinas voor kin deren maken. Een sinas waar telkens weer wat leuks mee aan de hand is. Dat gaat gebeuren via een thema-cam pagne met steeds wisselende promo ties. Daartoe hebben we in samenwer king met het reclamebureau PPGH/ Moussault een plan opgesteld voor de komende twee jaar. Na een drietal maanden veranderen we de landelijke promotie weer voor een nieuw onder werp. Dat maken we via opvallend winkelmateriaal en de achteretiketten bekend.' Geen twijfel Een van de promoties is gebaseerd op goocheltrucs. De achteretiketten van de literflessen Sisi vermelden gedu rende drie maanden steeds wisselende goocheltrucjes, die door kinderen vrij eenvoudig uitgevoerd kunnen worden. Prijsvragen waarbij goocheldozen gewonnen kunnen worden, en optre dens van goochelaars bij de prijswin naars thuis vormen de andere ingre diënten van deze promotie. 'Verjaardagspartijtje' is weer een andere promotie. Uitnodigingskaar ten voor een kinderfeestje kunnen ver kregen worden door Sisi-doppen te sparen. De deelnemertjes aan een kleurwedstrijd maken kans op het optreden van een artiest op hun ver jaardag. "Er is nu een aantal promoties vastgelegd. Zo gaan we kinderen uit nodigen tekeningen te maken en de mooiste daarvan beelden we af op enkele honderdduizenden Sisi-flessen. Dat doen we niet eenmaal met slechts één tekening, maar gedurende drie maanden plaatsen we om de drie weken steeds weer een andere teke ning op het achter-etiket. En om nog een ander voorbeeld te noemen: rond de Sint-Nicolaas periode in '86 voeren we een promotie waarbij het opsturen van Sisi-doppen een flinke korting oplevert bij de aankoop van speel goed." "Alle promoties zijn gericht op de kern van de sinasdrinkertjes, kinderen tot 12 jaar. Sisi Sinas blijft een sinas van topkwaliteit en wordt de leukste sinas van het land. Niet voor niets luidt het nieuwe thema 'Sisi: de lachende sinas!' 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4