Zoek de 7 verschillen Oplossingen Wereldkampioen kroeglopen op de fiets N3SS030N3X01S30 3XdV33N33S3 333V 3X3333I0N3dX3 0d 33I33GN333PVIfl3S 33X3NN3330 0 3X3 9 3rSXVV3dSXia33d 39N3dVNN33aN3a3 <3in3 33 33dSN3A3 3 333VW3I3V13Xn0 3 3 3X3 OaX33VdIOOX 3XS30IX3V3I J33XS X33IQ33fl33Xd33S ONXNnseoosvaiN 30XVPYINVNVW33CI3 O 3 Vd S 3 IXV3 03 3 3 d OPLOSSING DE 7 VERSCHILLEN. '«3M SI J5)33}SJin }[Ep ]Ol( UOAOq )Ep Ojpop -oSjoSpiq i_ ;§3M ufiz pjmj op uoAoq U35JEQ *9 !3om si sjqoai pjinj jopuo JBBJIJ ;§3M uflZ 3|pnJlSUODJo3piS 3p ure uopouoq uoqqoq oq -p isJopuB utiz [RRdujRiquR[ op uba squq 'puojS -j00a Op do OjriB 3p uba UOdlUB[dü» t§3A\ si a\noqo3 joq jooA puoj3joj -ipB op do uogEMpjsaq uba jnopjojqoy "l ;3omsi a\noqo3jopuosqui[ uieb^j -j OPLOSSING DOORLOPER 15 x 15 Alles is groot aan Ben Ten Holter. Alleen zijn spie dende ogen, achter de brilleglazen lijken klein. Hij heefteen torso als een biervat maar dat valt nauwe lijks op, zo groot is hij. Wie een café binnenkomt wordt met één oogopslag ingeschat door de man achter de toog. Bij Ben ten Holter is de afweging snel gemaakt: een rustig type. Ten Holter bestelt met een routinegebaar een pilsje. Zijn blik glijdt door het interieur en langs de cafébezoekers. Hij hoort wat gesprekken aan en bestelt nog een pilsje. Als iemand een praatje met hem wil maken vindt hij dat uitstekend, maar het moet niet al te diep gaan, want hij heeft nog meer te doen vanavond. Hij moet vijf tien café's af. Op z'n minst. Voordat hij afrekent haalt hij een klein rood notitie boekje te voorschijn en schrijft iets op. Een paar woordjes maar. Op naar het volgende café. Zo is het gegaan met het eerste, het tweede, het derde en tenslotte het vierde Groot Amsterdams Kroegen- boek, het levenswerk van Ben ten Holter. Vrijwel elk Amsterdams café wordt erin beschreven. Hoe het er van binnen uitziet, welk merk bier er geschon ken wordt, welke hapjes je er kunt krijgen, hoe de bediening is en wat voor mensen er komen. 2000 kroegbezoeken Terwille van zijn boek heeft Ten Holter zo'n 2000 kroegenbezoeken afgelegd. Een aantal café's bezocht hij twee keer, voor alle zekerheid. En dan zijn er nog zo'n 25 kroegen waar hij kind aan huis is. Daar komt hij voor zijn plezier. Niet voor zijn werk. Besloten gelegenheden vermeed hij, evenals zaken waar een portier voor stond. 'Een goeie kroeg heeft een deur, geen portier', zegt Ten Holter. Eén keer werd hij ergens niet toegelaten omdat hij geen stropdas droeg. Die draagt hij nooit. 'Ze kun nen de zenuwen krijgen. Op de fiets Hij doet vier maanden over een boek: kroeglopen én schrijven. Dit is snel. Ten Holter: 'Ik kan snel fiet sen. Buiten staat, stevig aan de ketting, zijn fiets. Een oude damesfiets. Ben ten Holter fietst altijd. Behalve kleine stukjes, die loopt hij. Soms is hij na de laatste kroeg vergeten waar zijn fiets stond. Dat is dan wel even zoeken. In vijftien jaar tijds heeft hij veel kroegen zien komen en gaan. Vier van de vijf kroegen zag Ten Holter van sfeer veranderen. Alleen de heel sterke, een honderdtal in Amster dam, blijven stabiel. Dat zijn de echte, goeie kroe gen. Het woord kroeg raakt weer aardig ingeburgerd. Bij zijn eerste boek, in 1967, was het nog een lelijk woord. Ten Holter kreeg van een Jordanese kaste lein het dringende verzoek op te hoepelen, toen die hoorde dat Ben's bezoek 'een kroegenboek' gold. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 31