Doorloper m SCHAATSMARATHON KIJK SCHAT, ONDERZETTERS VAN BOKMA!" '1*1 r.v .V L*. J1 M M M M W jT.V. «jvSK ti ■ST.V.'A 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 l4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HORIZONTAAL 1 doorboring - gereedschap - land bouwwerktuig, 2 persoon van stand - stuwer, 3 nikkel - sjaal - wandtapijt - onderzoeksinstituut, 4 koningsstaf - uur (dichterlijk) - voedingsvoorschrift, 5 inhoud van een ei - reeds - zangnoot - gebaar, 6 opsmuk - kostuum - Frans voegwoord - beroep, 7 reisweg - onzin - dwaze, 8 uit nalatenschap verkrijgen - plant, 9 paradijs - Europeaan - clown - nauwe, 10 voorzetsel - kortaf - klein oord, 11 in bedwang houden - plant, 12 slapend - vrucht, 13 wijn - schrijfgerei - deel van een zeilboot - godsdienst - bij voorbeeld, 14 voordat - meer (Duits) - neon - snelheid, 15 toe - kanttekenin gen. VERTICAAL 1 ingewand van een herkauwer - lijn - Burgelijke Stand - pagina, 2 verdrag - mening - Spaanse uitroep, 3 scheeps- uitruster - orkeststukken, 4 praatgraag - voegwoord - gereedschap, 5 voorzet sel - beurs - voor, 6 bevlieging - kop stem - spook, 7 kledingstuk - Amster dams Peil - boom - bijwoord - ontken ning, 8 tabula - persoonlijk voornaam woord - onderwijzen - bedrijven, 9 traag - telwoord - schuld, 10 lichaams deel - waardepapier, 11 beroep - stuf - ziek - omroep, 12 plotselinge schrik - vlaktemaat - deel van een huis, 13 getuigschrift - Europees politicus - klap - naschrift, 14 omroep - precair - voer tuig - voorzetsel, 15 omvangrijker - plaats in Gelderland - iedereen. Dinsdag 10 december gaat op kunstijs baan De Meent in Alkmaar de Neder landse schaatstop van start in de derde 'Heineken Schaatsmarathon 6-daag- se'. Er zijn weer vier categorieën, te weten Dames, Veteranen, A- en B-rij- ders. De deelnemers in de eerste drie categorieën zullen elk weer strijden om de Gouden-, Zilveren- of Bronzen Schaats die door ons concern ter beschikking worden gesteldOp het ij s zullen weer bekende namen te zien zijn. Zoals Henri Ruitenberg, Jan Vis ser, Lex Cazemier, Hilbert van der Duim èn elfstedenwinnaar Evert van Benthem bij de heren en Ineke Kooi man bij de dames. In totaal rijden zij vijf wedstrijden en een finale. Achter eenvolgens trekt het schaatscircus van kunstijsbaan De Meent in Alkmaar (op 10 december) naar Ijsstadion Thialf in Heerenveen, de Jaap Eden- baan in Amsterdam, wederom De Meent in Alkmaar en Ijsstadion Stads park te Groningen. Alle wedstrijden beginnen op deze dagen om 18.30 uur. Acht uur 's avonds worden de A-rij- ders aan de start verwacht. De finale wedstrijd vindt op zondag 15 decem ber plaats op Kunstijsbaan Drenthe in Assen. Aanvangstijd hier is 13.30 uur. De start van de A-rijders is om 15.00 uur. Sefeatsmaratliioa 6-dt] Deze maand is een actie van start gegaan voor consumenten die tegen inzending van twee doppen van een fles Bokma én overmaking van 12,95 een set van twee zwaarverzilverde onderzetters ontvangen. Zonder dop pen komt de prijs op 19,95. Behalve plaatsing van advertenties in dagbla den en tijdschriften, wordt ook in de slijterijen veel aandacht gevestigd op deze actie. Zo werden niet minder dan 1,5 miljoen halslabels aangebracht op de flessen Bokma jonge graanjenever. De onderzetters zijn gesierd met het Bokma-wapen. De Heineken-mede- werkers kunnen via de personeelsuit- gifte-magazijnen/de bierwinkels in het bezit komen van zo'n set. De prijs bedraagt slechts 9,95 per set (waar voor geen doppen behoeven te worden ingeleverd). Dat bedrag wordt via het salaris verrekend. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 30