Nu ook eigen marathon voor Sourcy American football in opmars Overweldigende belangstelling bij Modelspoor-expositie Een van de meest succesvolle evenementen in het kader van de viering van het 800-jarig bestaan van Den Bosch is de Internationale Modelspoor Expositie in de Brabant hallen geweest. De tentoonstelling heeft tussen de dertig en veertigduizend bezoekers getrokken, uit binnen- en bui tenland. Er waren eigenlijk twee soorten modelspoorba nen te bewonderen. Met het accent op het spoornet of met de nadruk op het landschap er omheen. Bij deze laatste categorie was ook een inzending te bezichtigen met een brouwerij: Multi Bintang Indonesia. De heer H. van Rot terdam is vanaf februari met de bouw van zijn Indonesi sche landschap bezig geweest. 'In die tijd heb ik geen tele visie gezien' vertelt hij. De relatie tussen Indonesië en Den Bosch vond hij in de brouwerijVandaar deed hij het ver zoek aan ons concern om foto's en tekeningen van de Multi Bintang brouwerij in Surabaya. Op de foto de heer Van Rotterdam met in zijn handen houten Bir Bintang kratten. Vele kratten met Sourcy bronwater stonden geduldig bij de finish te wach ten op de aankomst van de zeshonderd atleten die deelnamen aan de eer ste 'Sourcy Marathon' in Leeuwarden. Want of men nu, zoals de helft van het deelnemersveld deed, de hele- of halve marathon liep, voor ieder was er een beker Sourcy. Voor de snelste lopers was er uiteraard iets meer dan dat: Zowel Mieke Bestebeur uit Alkmaar als Kees de Haan uit Zaandam mochten na afloop de grote Sourcy bokaal in ontvangst nemen uit handen van vertegenwoordiger J.C. Commandeur uit het horecagebied Gronin gen/Friesland/Drente. Voor een aantal lopers die begin van dit jaar de elf- v stedentocht hadden verreden, kwamen de herinneringen daaraan N, weer terug dankzij de goede sfeer en de grote publieke belangstelling. De groei van American football in ons land lijkt steeds grotere vormen aan te nemen. Tijdens het 'Am sterdam Bowl'-toernooi op de bijvelden van het Olym pisch Stadion bleek dat deze sport al een grote popula riteit geniet. Evenals dit toernooi werd de landelijke competitie om de Super Bowl gesponsord door Heine- ken. Op de foto Amsterdam Bowl-winnaars Amster dam Rams (in het blauw) tegen de Amsterdam Crusa ders. De finale om de Super Bowl werd 27 oktober j.l. gewonnen door de Rams die daarmee ons land vol- volgend jaar vertegenwoordigen in de strijd om de Europa Cup.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 28