Putto Drie jaar na de Gallo Nero, in 1927, werd een ander genootschap opgericht onder de naam 'Consorzio Chianti Put to'. Vereniging van wijnbouwers uit de provincies Florence, Arezzo en Siena, later aangevuld met leden uit andere provincies. Op het ogenblik zijn meer dan 2000 wijnbouwers aangesloten met een opbrengst van 700.000 hectoli ter. Putto staat voor Bacchus als kind afgebeeld, naakt omrankt met druive- bladeren. Consorzio Chianti Putto is de grootste in Italië. Voorzitter, mar kies Vittorio Frescobaldi, is zeer kwali teitsbewust. Hij is van mening dat de hedendaagse consument minder wijn drinkt maar zoekt naar betere. Voor Nederlanders moet ik hierbij aanteke nen dat het wijngebruik in Frankrijk en Italië jaarlijks met een liter per hoofd van de bevolking terugloopt. Fresco baldi zegt in een vraaggesprek, dat de 'G' (van Denominazione di Origine Controllata e 'G'arantita) Chianti het zo gewenste herkenbare type zal verle nen en ordening zal brengen in een ver warde situatie waar men nu met inacht- name van de D.O.C. bepalingen vrije lijk naar goeddunken kan handelen. Want D.O.C.G. betekent een gecon troleerde èn gegarandeerde herkomst- benaming. De met Putto halszegels gesierde wijnen zullen altijd onderling verschillen. Er zijn in het ruime sprei- dingsgebied klimaatverschillen, hoog teverschillen van 300 tot 600 meter. Daarboven natuurlijk altijd de onder nemer met zijn visie op de markt en de eisen die hij aan het door hem te leve ren produkt stelt. Het persoonlijke karakter van elk Chianti huis zal bewaard blijven. Ja, zelfs nog meer dan voorheen tot uitdrukking komen. Tegenwoordig wordt de Chianti meer en meer op de Bordeaux-fles gebotteld. Temeer daar de 'fiasco' - de met stro of raffia omwikkelde fles - te arbeidsinten sief en dus kostbaar is geworden. De Zwarte Haan Het is nog interessant om even te ver tellen waarom die Zwarte Haan werd gekozen als symbool. Die geschiedenis is oud en dateert uit de 13e eeuw. De steden Florence en Siena betwistten elkaar het tussenliggende gebied waarin 250 dorpjes en gehuchten hun plaats vonden. Om de kwestie in der minne en onpartijdig te beslechten, werd besloten om twee snelle ruiters te laten vertrekken op een bepaalde dag bij het eerste hanegekraai. De een zou vertrekken uit Florence en de ander uit Siena. De plaats waar ze elkaar zouden ontmoeten moest de demarkatie wor den. Aldus besloten aldus gedaan met dien verstande, dat de slimme Floren- tijnen hun haan, een zwarte, de dag voorafgaande lieten hongeren. Het arme dier hoopte met het eerste oplich ten van de volgende dageraad een paar graankorrels te zullen ontvangen en kraaide zoals het een haan betaamt. Zo vertrok de cavelier uit Florence drie kwartier eerder dan zijn tegenstander uit Siena. Ze onmoetten elkaar op de 'Strada Chianttigiana' bij Fenterutoli, vijftien kilometer noordelijk van Sie na. Ruiter én Zwarte Haan hadden niet minder dan driekwart van het betwiste gebied bijeen weten te rijden/ kraaien. Zo'n haan mag je best in ere houden. Paard en ruiter trouwens ook, om eerlijk te zijn. In 1974 zijn de drie grootste producen ten uit het consorzio gestapt. Antinori, Ricasoli en Ruffino hadden hun belan gen tot andere delen van het Chianti- gebied uitgestrekt en gaven er de voor keur aan om voortaan zelfstandig te opereren. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 21