Nuttige informatie in folder Nieuwbouw hoofdkantoor HEINEKEN FRISD HOOFDZAKEN BROUWEl Vestiging Bunnik Vrumonaweg 2 3981 HT Teleto»^_ iüü Binnenkort zal u worden toegezonden: Heineken Hoofdza ken, een folder met alle kerngegevens over Vrumona B.V., Gedistilleerd en Wijngroep B.V. en Heineken Nederland B.V. in een notedop. Doel van dit naslagwerk is de meest gebruikte en gevraagde feiten zoals adressen, assortimenten en organisatieschema's in één handige folder op zakformaat bijeen te brengen. Klanten, andere commerciële relaties, nieuw personeel, leveranciers, bezoekers, de pers en consumenten die om informatie vragen zijn mogelijke gebruikers van Heineken Hoofdzaken. Ook alle medewerkers zullen de folder ontvangen. Vooral aan de buitendienst kan de folder goede diensten bewijzen. Vragen van klanten in de trant van: "Wat is het adres van brouwerij De Ridder?", "Hoe ziet het complete Neder landse assortiment eruit?", "In welke smaken is E-10 te ver krijgen en "Hoeveel personeelsleden werken er bij Heine ken?", zijn met deze folder in de hand gemakkelijk te beant woorden. Elk jaar na het verschijnen van de jaarcijfers zal de afdeling Public Relations Nederland de folder actualise ren, zodat steeds de meest recente gegevens in de folder terug te vinden zijn. Vestiging A 1 e Van der Helst 1072 N INFORMATIE OVER: HEINEKEN NEDERLAND BV. VRUMONA BV. GEDISTILLEERD EN WIJNGROEP NEDERLAND BV. Het hoofdkantoor van Hei neken N.V. aan het2e Wete ringplantsoen te Amsterdam bestaat eigenlijk uit een zevental panden. Hoewel deze aan elkaar grenzen, is de onderlinge bereikbaar heid matig. Wie bijvoor beeld op de vierde verdie ping van het zogenoemde 'Noritgebouw' is gehuisvest en naar de derde etage wil gaan van het pand aan de Nicolaas Witsenkade, moet daarvoor eerst naar de begane grond om enige gan gen verder de lift omhoog te nemen. Dit gegeven vormde samen met de slechte inde ling, een inefficiënt gebruik van de totale oppervlakte en problemen van bouwkun dige aard de aanleiding voor plannen om het hoofdkan toor ingrijpend te verbou wen. Hierbij zullen drie oude panden worden afge broken en vervangen door nieuwbouw. De gevel van dit nieuwe gebouw zal vrijwel identiek zijn aan het pand aan de Nicolaas Witsenkade (ook wel bekend als 'nieuw bouw 69'). De indeling van de overige percelen zal wor den aangepast. Tevens krijgt de kantine een andere plaats in het kantoor. De ruimte die daardoor vrij komt, wordt bij de tuin getrokkenOm de doorstroming van het ver keer in de nauwe straat vóór het kantoor te verbeteren, wordt een inpandige in- en uitstapgelegenheid gebouwd. De verbouwing zal medio volgend jaar beginnen en circa twee jaar in beslag nemen. Zo'n 85 medewerk(st)ers zullen in die periode tijdelijk elders een onderkomen vinden. Waar dat is, was op het moment van schrijven nog niet bekend. De panden links (Den Texstraat, Noritgebouw en postkamer- pand) op de foto zullen worden afgebroken. Het pand rechts met het torentje (de zogenaamde 'villa') blijft in de huidige vorm bestaan. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 19