Geslaagd festival brengt velen op de been 3E HEINEKEN JAZZFESTIVAL IN ROTTERDAM Voor het derde achtereenvolgende jaar was Rotterdam eind september een paar dagen het kloppende jazz-hart van Nederland. Overal in de stad was gedurende vier dagen jazzmuziek te horen. De formule van het festival was als die van de twee voorgaande edities: muziek op straat, in de café's, in de Doelen en in de Laurenskerk. De streetparades en de kroegentocht trokken dit jaar weer zeer veel belangstelling. Het zachte na-zomerweer zal daaraan zeker hebben bijgedragen. RECTIFICATIE In Vers van't Vat nummer 7 is een publicatie verschenen over het Hei- neken Jazzfestival, die tot misver standen heeft kunnen leiden. De programma-informatie was niet correct en bovendien werd gesugge reerd dat voor Heineken-medewer- kers een korting op de kaarten werd gegeven. Wij verontschuldigen ons voor deze storende fout. De redactie. natuurlijk een goede zaak voor de stad Rotterdam. Ook de traditionele concertavond op zaterdagavond in de Harbour Jazzclub en De Doelen trok veel publiek. De Harbour Jazzclub puilde als vanouds uit van de belangstellenden voor de enthousiaste New Orleans zangeres Lillian Boutté. De Poolse Jazz Band Ball Orchestra vormde een sterk muzi kaal hoogtepunt. In de Doelen was de inderhaast opgetrommelde Working Week als vervanger voor Ornette Cole man's Prime Time een onverwachte publiekstrekker. Deze Britse band trok een volle zaal en werd de smaak maker van de avond. De publieke belangstelling voor het festival is zo groot dat de heer Redelé niet twijfelt aan voortzetting van het festival."Er zijn in de werkgroep en het bestuur natuurlijk allerlei aspecten naar voren gekomen die volgend jaar beter kunnenVast staat dat het festival in z'n geheel succesvol is te noemen. Daarom gaan we door. Nieuw element vormde dit jaar de activiteit van de winkeliers vereniging Nieuwe Binnen weg. De opening van deze vernieuwde winkel- en uitgaansstraat werd geheel in het teken van het jazzfestival geplaatst. In de Spiegeltent trokken de orkesten van Sammy Rimmington en Max Collie vele enthousiaste jazzlief hebbers. De heer A. C. Redelé, hoofd horecagebied Rotterdam en secretaris/ penningmeester van de stichting Hei- neken Jazzfestival:"De manier waarop de winkeliersvereniging van de Nieuwe Binnenweg op het festival heeft ingehaakt is ronduit fantastisch te noemen. Het heeft een extra dimensie aan het festival gegeven, die naar ik hoop ook in volgende jaren zal worden gehandhaafd. Het Rotterdamse jazz festival groeit nog steeds in omvang en in kwaliteit. Daarmee bereiken we ons doel. Een groot jazzfeest voor Rotter dam en zijn omliggende gemeenten. 'Vóór Rotterdam, dóór Rotterdam' is destijds de gedachte achter het festival geweest. Dat idee willen we vasthou den. Anderzijds trekt een festival als het onze nu ook jazzliefhebbers uit andere delen van Nederland. Dat is 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18