HEINEKEN-TEAM OP AZOREN wordt door MBL zelf gefinancierd. Heineken Technisch Beheer B.V. is gevraagd om de bouw te realiseren. Ir. M.G. Kakebeeke, regional technical manager, is leider van het project team. Over de nieuwe brouwerij in Sin gapore zegt hij: "Na de brouwerijen in Zoeterwoude en het Nigeriaanse Iba- dan, is dit weer eens een project waar de HTB-mensen hun vingers bij aflik ken Het is een geweldige uitdaging om in een tropische omgeving een moder ne, technisch geavanceerde brouwerij neer te zetten met een technische begincapaciteit van circa 900.(XX) hec toliter per jaar. Een uniek project waar we veel creativiteit bij nodig zullen hebben. Bijzonder is ook nog dat Sin gapore op een eiland ligt en een enorm ruimtegebrek heeft. De nieuwe brou werij zal dan ook op een betrekkelijk klein terrein gerealiseerd moeten wor den. Dat stelt hoge eisen aan de inde ling van de brouwerijSinds 1979 wor den er al studies verricht naar de meest efficiente en prettige manier van pro duceren in Singapore. De HTB-men- sen staan klaar om nu met de daadwer kelijke realisatie te beginnen. Het Heineken voetlalteam op de Azoren heeft al veel prijzen weten té veroveren Enthousiasme kan de firma Bradford Bradford in Ponta Delgado niet ont zegd worden. Deze importeur van Heineken- en Amstel-bier op de Azoren heeft zowaar een Heineken-voetbalteam op poten gezet. De negen eilanden die samen de Azoren vormen liggen heel afgelegen tussen het Europese vaste land en de Verenigde Staten ter hoogte van Lissabon in de Atlantische Oce aan. Het bier betrekken zij via een importeur op Madeira. Onlangs meldde Bradford Bradford dat zowel Heineken als Amstel nu op alle negen eilan den te verkrijgen zijn. De bouw van een brouwerij op de Bahama's is begonnen. Op 12 septem ber werd het officiële startsein gege ven. Het complex, dat zo'n 15 miljoen dollar zal gaan kosten, wordt geleid door Commonwealth Brewery Limi ted, waarvan Heineken de belangrijk ste aandeelhouder is. Wanneer de brouwerij gereed is, heeft die een capa citeit van 95.000 hectoliter per jaar. Men zal er onder andere Heineken en een lokaal merk gaan produceren. Voorlopig is de produktie alleen bestemd voor verkoop op de Baha mas. Heineken zal onder meer op het gebied van kwaliteitscontrole en oplei ding van het management gaan assiste ren. Naar verwachting zullen in de loop van 1986 de eerste flesjes van de band komen. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17