Grote bedrijfsafvaardiging naar roei-Regatta Spannend badmintontoernooi Den Bosch De traditionele roeiwed- strijd voor bedrijfsachten, georganiseerd door Mees Zoonen en de roeivereniging Nautilusvond dit j aar plaats op 21 september op de Bergse Voorpias in Rotter dam. Van Wim Hofmijster ontvingen we het volgende verslag: "Er hadden 35 ploegen (zg. acht-riemsgieken) van zo n dertig bedrijven voor de 1 kilometer-race ingeschre ven. Voorgaande jaren was het vaak een probleem om acht man voor een Heineken ploeg bij elkaar te krijgen, nu bleken er zoveel enthou siastelingen te zijn, dat er naast een Heineken-acht ook een Amstel-ploeg kon starten, 's Ochtends werden zeven voorwedstrijden geroeid. De Heineken-ploeg roeide daarin de op twee na snelste tijd en de Amstel-for- matie eindigde achter in het totale veld. De tijden van de ochtend waren bepalend voor de plaatsing in de fina les van de middag. Er zou den namelijk ook zeven fina les worden geroeid. Amstel had het in haar finale eerst moeilijk maar de eindsprint resulteerde in een éérste plaats. De Heineken-ploeg moest aantreden in de snel ste zgn. A-finale, maar roeide onder veel slechtere weersomstandigheden. Na de ploeg van ABN en Philips Eindhoven haalde de acht na een formidabele eindsprint Op de foto de Amstel-ploeg. Van voor naar achter René Kolpa (personeeldienst internationaal) Jan Schotgerrits (plaatselijke personeeldienstproduktie Z/Wou), Henk Kloek (bedrijfsleider Z! Wou), deniet-Atnstel-roeiersRobert Banga (ministerie van Defensie) en Gerbrand Naeff (minis terie van landbouw en visserij), Tom van der Werf (horeca adviesdiensten). Hans Kievits (P.R. Ontvangsten), en Mart Bosch (concern physieke distributie), de Heineken-ploeg werd gevormd door Robert Douqué (HTB), Frank Termeulen (technische dienstVrumona)Han Dekker (pro- duktieleider Z/Wou), Erik Kraak (marketing onderzoekBram Gaakeer (HTB), Wim Hofmijster (concern physieke distributie), Hans Lonsain en Ronald van Zon. De twee laatstge noemden zijn in opleiding bij HTB Technische opleidingen. Stiuirman (èn coach) was Niek Pieterse van roeivereniging Drie Leythe. een derde plaats. Jammer dat de baan niet iets langer was, want het verschil met nummer twee was op de finish nog maar een kwart bootlengte... Uiteindelijk bleek de winnaar van de B- finale de op een na snelste tijd te hebben gemaakt. zodat in de einduitslag Hei neken een vierde plaats bezette. Een nog niet eerder bereikt resultaat! Amstel werd tenslotte zestiende. Na de roeiersborrel, aange boden door de winnaar van vorig jaar (ook toen ABN) was een geslaagd evenement ten einde." Mochten zich onder de Heineken mede werkers nog (oud)roeiers bevinden, die volgend jaar deze roeiwedstrijd ook mee willen maken, laten zij dan contact opnemen met Wim Hofmijster in Zoeterwoude, telefoon 071- 815107. Op zaterdag 5 oktober beleefden de mede werksters van de afdeling physieke distributie in Den Bosch een gezellige en spor tieve middag in sporthal De MaaspoortEr was namelij k door de heer JBrummer een badmintontoernooi georganiseerd met als inzet de 'PD Wisseltrofee'. Er werd gestart met een voor ronde van vier poules, waar van de winnaars overgingen naar de halve finale. Dat het er in de voorronde al span nend aan toe ging, blijkt uit de 17-16 overwinning van A. Kappen op R. Nieuwen- boom in de laatste en beslis sende wedstrijd van hun pou le. In de halve finale was het de heer Kappen die net iets tekort kwam: hij verloor met 9-11 van P. Ploegmakers, die daarmee de finale wist te bereiken. De heer Kappen eindigde uiteindelijk op de derde plaats. De andere fina list werd de heer W. van Eeuwijk die in de halve finale vrij gemakkelijk wist te winnen van de heer P. Vis sers. Naarmate deze laatste wedstrijd vorderde nam Van Eeuwijk meer afstand van Ploegmakers. Tenslotte won hij met 19-7 en mocht zich de eerste badmintonkampioen PD Den Bosch noemen. De bijbehorende trofee werd hem overhandigd door de heer J. Visseren, chef phy sieke distributie in Den Bosch.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14