BOODSCHAPPEN DOEN WORDT BETER IN BEELD GEBRACHT CUM - CENTRALE UITWISSELING VAN MARKTGEGEVENS In een vorige uitgave van Vers van 't Vat werd een artikel gepubliceerd overTranscom. Een snelle vorm van berich tenverkeer tussen handelspartners, gebruikmakend van de bekende 'streepjescode'Diezelfde code biedt ook tal loze mogelijkheden om de markt in kaart te brengen. In dit artikel belichten we het project CUM, een afkorting die staat voor Centrale Uitwisseling van Marktgegevens. rika. Lange rijen wachtenden voor de kassa, vooral op zaterdag, leidden daar aan het begin van de jaren '70 tot veel ongenoegen bij het winkelende publiek in de supermarkten en dus ook bij de winkeliers. De speurtocht naar een snellere wijze van afrekenen leid de, mede door de razendsnelle opkomst van de computer, tot de ont wikkeling van de streepjescode. Voordelen Toepassing van de streepjescode biedt nog veel meer mogelijkheden, zo bleek al snel. Alle verkopen in de win kel kunnen met dit systeem feilloos geregistreerd worden. Het levert de detaillist niet alleen een kostenbespa rende manier van afrekenen op, maar ook een nauwkeurig overzicht van zijn voorraad én een schat aan informatie voor zijn bedrijfsvoering. Het koopge drag van de klanten kan aan de hand van deze gegevens zeer precies in beeld worden gebracht. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden geno men, bijvoorbeeld het veranderen van de winkelindeling. Of een aanpassing van het assortiment. Het effect van ver anderingen is, gebruikmakend van geautomatiseerde systemen, heel snel meetbaar. Officieel heet de streepjescode UAC, ofwel Uniforme Artikel Codering. Dat heeft niets met uniformen te maken, maar wil zeggen eenzelfde wijze van coderen voor aller lei artikelen. De streepjescode op een flesje Heineken lijkt op het eerste gezicht dan ook sprekend op de streep jescode van een pak koffie of een reep chocolade. Maar wie goed kijkt ziet dat er wel degelijk verschillen bestaan in de samenstelling van de streepjes en de bijbehorende cijfers. Elk produkt heeft zo z'n eigen code. Het Engelse woord 'scan' staat voor aftasten. 'Scanning-apparatuur' kun nen we dus vertalen als 'aftast-appara- tuur'. In ruim 200 Nederlandse winkels worden zulke apparaten nu al gebruikt aan de kassa. Belangrijk onderdeel van dat apparaat is het oog, dat razend snel de streepjescode van de artikelen 'leest' en herkent. In het geheugen van de computer - die aan het 'oog' is gekoppeld - is vastgelegd welke prijs bij die code hoort, en dat bedrag wordt aangeslagen op de kassabon. Zo wordt altijd de juiste prijs in rekening gebracht. Meestal wordt op de kassa bon die de consument meekrijgt ook meteen vermeld welk artikel het betreft. Voor de winkelier betekent scanning een zeer efficiënte wijze van afrekenen. Voor de klanten in de win kel is dit systeem zeer vriendelijk. Het bevordert een snelle afhandeling bij de kassa, en het levert een kassabon op die exact je aankopen vermeldt. Op die gedachte is het systeem ook uitge werkt in de Verenigde Staten van Ame- 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12