Hartroerend afscheid van oude computer Japie brengt bokbier persoonlijk rond Projectleider ir. H. J. van Meurs demonstreert de Zoeterwoudse bedrijfsleider (links hoe de computer werkt. Met het doorknippen van enige draden en het wegrij den van de oude computer uit brouwhuis 1 te Zoeter- woude, kwam een einde aan een jarenlange samenwer king. 'Met vreugde en ver driet' zoals chef brouwen ing. G. J. M. Witteveen het omschrijft, werd dit gevierd. Verdriet omdat afscheid genomen werd van de elf j aar oude computer waarvan gebruik was gemaakt sinds de oprichting van het Zoeter woudse brouwhuis. En vreugde omdat het bete kende dat het ombouwen van de complete besturing in brouwhuis 1 afgerond was. Met man en macht wordt de oude computer verwijderd; de nieuwe kan worden verwelkomd. Zoals we in nummer 2 van Vers van 't Vat al schreven, zijn op de moderne appara tuur het brouwhuis 1 inclu sief het silogebouw en de malerij aangesloten. Bedrijfsleider ir. H. Kloek benadrukte tijdens deze spe ciale bijeenkomst het belang van het nieuwe, geautomati seerde, systeem, dat gemak kelijk te onderhouden is en minder storingsgevoelig dan voorheen. Als de koetsiers dagelijks hun machtige Shires door het drukke Amsterdamse verkeer manoeuvreren, trekt dat altijd de aandacht. Sinds kort kijkt menig Amsterdam mer (en natuurlijk de altijd aanwezige toeristen) nog eens extra naar de brouwerswagen. Voor het eerst in de geschiedenis van ons concern zit er namelijk een vrou welijke koetsier op de bok. Haar naam is Gerrie de Vos. De 26-jarige Boskoopse heeft letterlijk van haar hobby haar werk gemaakt door haar baan als dierenarts-assis tente in te ruilen voor een baan in de Heineken stallen. Ervaring heeft ze opgedaan in de stal van haar vader met wiens paarden ze ook in twee- en vierspan reed - en nog rijdt. Haar werk bevalt haar prima. 'De eerste week dacht ik 'nou, nou, even zien hoe dat moet met die grote paarden', maar het gaat heel goed' zegt Gerrie over de Shires. Een favoriet heeft ze niet: 'Ik vind ze alle zes even aardig.' En over het rijden in de stad: 'Ik kijk mijn ogen uit. Alles is nog zo nieuw, zo leuk. Ik heb er echt schik in in Amsterdam te rijden. Ook het verzor gen van de paarden doe ik graag. En als ik mijn collega's met het zesspan zie rijden, vind ik dat onwijs mooi!' Lang zal Gerrie niet toe hoeven te kijken bij het zes spanrijden, want ook voor haar staat een cursus daarin op het programma bij oud-wereldkampioenTjeerd Vel- stra. Kastelein Van Heyster (links) en zijn zoon Theo nemen het fust met Amstel Bockbier graag over van chauffeur Krah. Tijdens een maandelijks con tactbiertje bij de Limburgse concerndrankenhandel Vullinghs-Janssen-Huyben B.V. te Horst ontstond het idee dit jaar het bokbier op een speciale manier bij de afnemers te bezorgen. Daar toe versierden de medewer kers van de drankenhandel de vrachtwagen niet alleen met vlaggen, ballonnen en bokbierborden, maar had den zij ook een heuse bok ingeschakeld om een extra toepasselijk tintje aan de belevering te geven. Zo trok twee dagen lang een team rond dat bestond uit chauf feur en bokoppasser Floor Krah, fotografe Marie-Josee Dings, vertegenwoordiger Jvan Megen en natuurlij k de bok Japie. Veelal met onge duld stonden circa vijfen twintig afnemers te wachten op de komst van de bok en het bokbier nadat zij hier over door de verkooptelefo nistes waren geïnformeerd. Er werd zelfs in de plaatse lijke en regionale pers aan dacht aan besteed. Enthou siasme was er ook bij de horeca-ondememers. Dat bleek ondermeer uit de tradi tionele maaltijd van boeren moes met braadworst, waarop eigenaar Jan van Heyster van Café Sport te Horst alle medewerkers van de drankenhandel trakteer de. Dit ging uiteraard verge zeld van een glas bokbier. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11