Betrokkenheid bjj Braziliaanse brouwerijen sche- en technische assistentie verle nen. Bovendien zal aandacht worden besteed aan de opleiding van Zam- biaanse brouwers en engineers. Het contract behelst ook het bereiken van een betere bierkwaliteit en een verho ging van de technische capaciteit van elk van beide brouwerijen tot 940.000 hectoliter na vijfjaar. Op de rechterfoto wordt het contract ondertekend. V.l.n.r. D. Zulu (mana ging director Zambia Breweries, G. W. Simukoko (group company secretary and legal counsel Indeco), J. W. den Hond (regionaal directeur Afrika van Heineken), J. B. H. M. Beks (direc teurconcern Economische, Financiële en Informatie Zaken Heineken). Links Zambia's hoofdstad Lusaka. Heineken Technisch Beheer heeft op 1 augustus een technisch management contract gesloten met Zambia Brewe ries Limited. Zambia Breweries staan in Zambia, een Afrikaans land met een oppervlakte van circa 750.000 vier kante kilometer en 6,5 miljoen inwo ners. Het land ligt ongeveer 1.500 meter boven de zeespiegel. De twee brouwerijen van Zambia Breweries Ltd. zijn gevestigd in de hoofdstad Lusaka en in Ndola. Deze laatste plaats ligt in een gebied waar koper wordt gedolven, het voornaamste exportprodukt. De twee brouwerijen te zamen hebben een produktiecapaci- teit van circa 800.000 hectoliter per jaar. Zij produceren twee pilsener bie ren: Mosi en Mchinga. Heineken zal Zambia Breweries Ltd. technologi- Sinds enkele jaren heeft Heineken een minderheidsbelang in drie Brazi liaanse brouwerijen. Deze brouwe rijen produceren een pilsner bier onder de naam Kaiser. De brouwerijen zijn destijds gebouwd op inititatief van een aantal lokale Coca-Cola-bottelaars, die naast hun produktiebedrijf voor frisdranken ook over een brouwerij wilden beschikken. Want in dit land dat na de V.S. een van de grootste cola- markten heeft, voeren de concurre rende brouwerijen Brahma en Antarc tica ook frisdranken in hun assorti ment, zodat de concurrentie tussen de onderlinge bedrijven hevig is. Zo is een samenwerkingsverband ontstaan tussen de bottelaars met Coca-Cola Atlanta en Heineken. De drie brouwe rijen zijn gevestigd in de nabijheid van drie grote steden, Sao Paulo (het eco nomisch hart van Brazilië, dat net zoveel inwoners telt als heel Neder land), Rio de Janeiro en Belo Horizon- te. Alleen de laatste was een bestaande brouwerij, waaraan niets gewijzigd hoefde te worden. De eerste brouwerij bestond ook al, maar is geheel ver nieuwd. Met name voor de geheel nieuw gebouwde brouwerij in Rio de Janeiro geldt dat Heineken Technisch Beheer adviezen heeft verleend bij het ontwerp ervan. Technische assistentie wordt ook gegeven door de heer L. Mengoli, een brouwer van ons con cern, die in een centraal laboratorium te Divinopolis de kwaliteit van Kaiser bewaakt. De verkopen van Kaiser bier verlopen succesvol. In de eerste helft van dit jaar werd al zo'n 30 meer ver kocht dan de eerste helft van het vorig jaar. De verwachting is dat over circa twee jaar de huidige capaciteit van 2 miljoen hectoliter van de Kaiser brou- rijen niet meer toereikend zal zijn. Vooral niet omdat de bierverkoop een sterke seizoensinvloed kent. In de zomer is daardoor een grotere capaci teit nodig dan in de overige seizoenen. Onderzocht wordt wat de huidige bekendheid van Heineken bier in Bra zilië is en wat de mogelijkheden zijn voor Heineken als premiumbier in dit land. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9