Technische assistentie voor Zambia Collectieve commercial voor Caraïbisch gebied 881 ft 1111111111W iii TT milHtjtil Doorgaans wordt bij Heineken gewerkt volgens het principe dat elk land op een eigen wijze wordt aange sproken, in de consumentenreclame een eigen benadering krijgt. In augus tus zijn echter drie Heineken commer cials gemaakt die bestemd zijn voor veertien verschillende markten. Eén ding hebben die markten in ieder geval gemeen: ze maken deel uit van het Caraïbisch gebied. Aangezien vele Caraïbische landen niet over een reclamebureau beschik ken dat een commercial zou kunnen maken volgens de kwaliteitsnormen van ons concern, is gekozen voor een collectieve aanpak. De afdeling corpo rate advertising te Amsterdam heeft hiertoe samen met een Nederlands reclamebureau en een Engelse tekst schrijver een script opgesteld dat geschikt zou moeten zijn voor alle lan den. De nieuwe commercials presente ren Heineken nu op een wijze die over eenkomt met de kwaliteit van ons pro- dukt, hetgeen niet in alle commercials het geval was die tot nu toe werden ver toond. Het thema van de commercial is 'It's that time of the day'Dat Heineken het beste bier is voor ieder dag, wordt zichtbaar gemaakt in de drie commer cials, die respectievelijk watersport, een feest en een romantische avond in beeld brengen. De Amerikaanse film ploeg uit Miami heeft de opnamen gemaakt op St. Croix, een van de Maagdeneilanden. Het bijzondere van de commercials is dat vele nationalitei ten uit het Caraïbisch gebied zijn verte genwoordigd. Op deze wijze kunnen de bewoners van de diverse eilanden zich in de spelers herkennen. De drie commercials zullen te zien zijn op de Bahama's, Cayman eilanden, St. Lucia, St. Kitts, Antigua, Barbados, Guadeloupe, Martinique, Frans Guya na, Aruba, Curasao, Bonaire, St. Maarten en de Maagdeneilanden. Puerto Rico, Jamaica, de Domini caanse republiek en Trinidad/Tobago dragen zelf zorg voor reclamefilms.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 8