WHWHHW f r.v •v b I M M KAiSyv a HUWELIJK Den Bosch R. van Lith (centraal magazijn) metmw. J H. Broeren Bunnik A. Kaouass 2 (verpakken) met mw. A. Kaouass Horecagebieden M.H.T. Mans (expeditie) met mw. E.H. Hendriks Zoetermeer A.H. v.d. Weij (personeelszaken) met mw. G. Katsma Zoeterwoude J. Boskeljon (magazijnen intern trans port) met mw. A. de Water E. van Dorp (verpakken) met mw. C. van Rijn C. de Ruyter (afvalwaterzuivering) met mw. E. Hoekzema A.J. Hogewoning (storingsdienst) met S. Kalman C.C. van Alphen (opleiding) met mw. M. Schipperij n Ing. D. v.d. Plas (verpakken) met mw. L. Paap Mw. J.C.P.N. Jansen (centralecontrac ten horeca) met L.G. Cornelisse W.F. van Rossum (marketing onderzoek bier) met mw. J.E. Andringa. GEBOORTE Amsterdam Rodney, z.v. J. de Lang (portiers en bewaking) Ikram, z.v. Aabbouz (verpakken) Bart, z.v. H. Boonstra (technologische dienst) Den Bosch Linda, d.v. C.T.J. Smit (brouwen) Nathalie G.P., d.v. R.R.W. v.d. Voort (verpakken) Marijn J.d.v. P.J.E Burgert (technische dienst) Linda, d.v. J. Groenhof (vrachtauto's) Bunnik Hendrika E.C.d.v. A. v.d. Akker (ver pakken) Samir, z.v. M. Asaksak (intern trans port) Adam W.L., z.v. A.M. Driessen (ver pakken) Josse,z.v. H.P.P. Josemans (personeels zaken) Bianca, d.v. E.A. Hondeman (verpak ken) Horecagebieden Malu, d.v. G.W. Blok (verkoop binnen dienst Gelderland/Overijssel) Everardus A.H., z.v. R.C.E. Mandin- gers (physieke distributie, Den Bosch) Geert, z.v. J. Rijzinga (expeditie Gro ningen! Friesland! Drente) Marianne, d.v. mw. S.M. V.d. Zijden- de Groot verkoopbinnendienst, Rotter dam) Romy, d.v. H.J.A. Niessen (expeditie, Roermond) Emiel, z.v. H.J. Bosman (magazijn, Noord-Holland) Evelien, d.v. J.M.A. Wassenaar (expe ditie, Amsterdam! Utrecht) Zoeterwoude Nicky J., z.v. mw. W.J. Montagne- Bekooy (kantine!pantry's) Hatun, d.v. O. Eroglu (verpakken) Vincent, z.v. A.A. Koolbergen (brou wen) Mostapha, z.v. M. Chrihi (verpakken) Charlene, d.v. W.C.J.M. de Jong (pu blic relations ontvangsten) Johanna A., d.v. mw. J. van Zon- Straasheim (centrale debiteuren admini stratie) en J.L. van Zon (extern trans port) Emmie L., d.v. A.L. v.d. Vliet (public relations) Vienna, d.v. K.J. A. van Veen (vorderin- genbeheer) Celine, d.v. M. Blijleven (diversificaties HTB Johannes, z.v. G. Barnhoorn (procesbe sturing HTB) Alexander P.N., z.v. J.P.A.M. v.d. Jagt (nieuwbouw en onderhoud HAG) Dewi, d.v. N. Erades (plaatselijkesala risadministratie GESLAAGD Amsterdam P.J. Heller (elektrotechnische dienst) voor de cursus Basic Mw. C.A.M. van Beek (telefooncentra le) voor Nederlandse taal en letter- kunde-Havo P.J. Hess (corporate brands design department) voor Nima-A S.C. Kramer (physieke distributie) voor Management voor midden kader Mw. E. Spanjer (financiën) voor Steno grafie Nederlands Bunnik V. Garcia y Alvarez (kwaliteitsdienst) voor het diploma kwaliteitscontroleur H.M. Veenendaal (personeelszaken) voor de Hogere beroepsopleiding Per soneelswerk Horecagebieden Mw. J. van Raai te (Gelderland! Overijs sel) voor Nederlandse bedrijfscorres- pondentie L. van Gelder (verkoop horeca, Den Haag) voor Middle Management G. Abbink (verkoop horeca, Gelder land/Overijssel) voor General Manage ment, Assistent bedrijfseconoom en Bedrijfseconoom A.A.M. Mureau (administratie!secreta riaat, West-Brabant!Zeeland) voor PD Boekhouden Mw. J.M.P. Peiger (administratie/secre tariaat, Rotterdam) voor Marketing Assistent Zoeterwoude G.J. de Baar (horeca adviesdiensten) voor Vakbekwaamheid Restaurantbe drijf J. Broomans (vorderingenbeheer) voor Creditmanagement J. Caspers en M. Kooy (beiden: HAG) voor II Basiskennis Informatica J. Dullaart en H. de Jong (beiden: HAG) voor 12 Basiskennis Informatica G. v.d. Hoeven (HAG) voorP2 Opera ting Systems Mw. A.W. van Ingen Schenau (marke ting management bier) voor Deelcertifi caat Franse taal en letterkunde en Geschiedenis en staatsinrichting J. v.d. Jagt (HAG) voor PI Programme ren en datastructuren R. Hazebroek (HAG) voor Organisa tiekunde P.H. Kaaij (HTB) voor Ioniserende straling C en Hog. Veiligheidskunde H.R.M. Kolpa (P.Z. Internationaal) voor HBO-AP/PB J. Leune (HAG) voor II Basiskennis Informatica A.A. Lindeman (planning control HNB) voor Gemeenschappelijke Opleiding voor Personeelswerk G.J. Loggers (HTB) voor Microcom puters C.F.F. Mensing (RZ. Staf- en Service- groepen HNB) voor Voortgezette Opleiding Personeelsbeleid A. Nieuwenburg (HAG) voor SI Orga nisatie en informatie-verzorging J.J. Noorlander (HTB) voor Meet- en Regeltechniek M.B.P. Pieterse (HAG) voor W1 Wis kunde en statistiek en B2 Gegevens banken P.L. v.d. Plas (centralesalarisadministra tie) voor P.D. Boekhouden A. Poldermans (HAG) voor BI Basis kennis Bestandsorganisatie J.A.M. Schavemaker (verkoopdiensten horeca) voor Comm. Economische Praktijk H. Stoof (planningen controlproduktie bier) voor Bedrijfseconoom (HEAO- niveau) Mw. L.Tjon (centrale training en vor ming) voor de Leergang Personeelsza ken B.L. Verberg (public relations ontvang sten) voor Handelskennis voor het Horecabedrijf C. Westmaas (intern transport) Middle Management F. A.D. de Wette (verkoop thuisver- bruik) voor NIMA-B 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 26