pTnör Z."~^MZLZ met de Riojawijnen van het huis Mon- tecillo. De Vina Cumbrero '81 Tinto (een rode Rioja) won onlangs een gou den medaille tijdens de grote tweejaar lijkse wijnbeurs Vinexpo FRance in Bordeaux. De witte Vina Cumbrero Blanco van het jaar 1984 behaalde een derde plaats bij dit Concours Interan- tional de Dégustation, waaraan meer dan honderd Riojawijnen deelnamen. De Heineken medewerk(st)ers kun nen bij de personeelsuitgifte-magazij- nen alleen wijnen uit het 'kern'-assorti- ment afnemen. Dan is het meest gang bare assortiment in de horecasector waarin heel goede te koop zijn. De Edelzwicker van Louis Sipp en de Rioja's van Montecillo bijvoorbeeld kan de heer Noordijk van harte aanbe velen. 'Goede wijn behoeft geen krans' luidt het gezegde. Toch laat Reuchlin al enige tijd duidelijk merken dat het bestaat. Zowel naar buiten toe als intern naar de Heineken mede werksters. "We streven naar herken baar heid. Wat we moeten bereiken is dat men meer kwaliteitsbewust over wijnen gaat denken. Zoals ook voor Heineken bier of Bokma, Coebergh en de Vrumona-produkten geldt moet de overtuiging bestaan dat de Reuchlin wijnen weliswaar niet altijd de goed koopste zijn, maar wel goed en zeker het kwaliteitsimago van het concern hooghouden." Goed team Voor wat betreft de activiteiten in de horeca werkt men nauw samen met de Heineken horec-organisatie en spe ciale markten van Vrumona. "Onze vertegenwoordigers - wijnadviseurs genoemd - bezoeken de zogenaamde wijnkaartadressen, waarvoor speciale wijnkennis is vereist, maar ook afne mers op verzoek van hun biercollega's. Met name dank zij de wijncursussen die wij in samenwerking met Centrale Training en Vorming hebben gegeven aan commerciële horeca-medewer- kers, is de onderlinge verstandhouding tussen de bier- en wijngroepen goed geworden. Als we een echt zelfstandig wijnhandel zouden zijn, zouden we immers nooit zo effectief kunnen ope reren als nu. Zouden we ook niet in zo'n riant pand gehuisvest zijn. Het blijft een samenspel. Je kunt de verge lijking maken dat Heineken ons in z'n voetbalteam heeft geplaatst. De Reuchlin-adviseurs kunnen veelal sco ren na een voorzet van hun biercolle ga's. Vrumona speelt mee op de andere vleugel." Vertrouwen De heer Noordij k ziet de toekomst met vetrouwen tegemoet. "We hebben kwaliteit te bieden en we hebben een zeer enthousiast team met goed gekwa lificeerde mensen. De absolute voor waarde is wel dat we zo efficiënt moge lijk moeten werken, zeer kostenbe wust moeten zijn en het vak van distri buteur nog beter moeten leren. Dan zijn er voor Reuchlin heel goede moge lijkheden." Zv/T/// lIAlT-MfiDOC COUPE R.I N 11'* Vol ?0cl k MONTECILLO VINA^ CUMBRERO ,[vr' A «n 11.5% Vol 70cl ^COUPERJN '-,VV-*ST' - 00:. couPEim UPERm NebbioJo di La Morra Initwitkjii.-it'j cI.iBh Kida>i>3. u-ra» r,mii y-p,-.. ta'Mória HdCj IP.5 Vol. |oui§» aipp iUesltng- ,s ö(;«:c.NAKO'PK;Khatt:LS. i|0Ulè-3?3i vjtpp NUITS-SAINT-GEORGES 1'NfOOC:ANT AWRï/yiVMEtHAt." r. «Ni 73 el 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25