ien tegen Heineken Lxpres naar Madurodam lIlllllHlIB Hs BIBBIIHBB HJ limniHHffi Op 30 augustus, wellicht de fraaiste dag van zomer 1985, gingen de personeelsleden en gepensioneerden van Bokma met hun introducé's op pad voor het traditionele tweejaarlijkse personeels- reisje. In plaats van de gebruike lijke wijze van reizen per bus, had men nu gekozen voor vervoer met de Neder landse Spoorwegen. Aldus stond 's morgens in Leeuwar den een aparte trein gereed (de Bokma-Expres) om het 108 personen tellende gezel schap naar Den Haag te brengen. Daar vond eerst een rondrit plaats door Den Haag, waarna een bezoek werd gebracht aan Maduro- dam. Na de koffietafel op de Scheveningse Pier kon een ieder de middag naar eigen inzicht doorbrengen. In ver band met het mooie weer maakten sommigen dank baar gebruik van de meege brachte zwemkleding. 's Avonds werd de terugreis in Steen wijk onderbroken voor het diner-dansant, waarna de Bokma-Expres omtstreeks half twaalf alle reizigers weer in Leeuwar den afleverde. 'Heineken Ventures II', een amateur hockeyteam uit Tri nidad, speelde tijdens een tournee door Europa een wedstrijd tegen het Heine ken damesteamOp het Hur- ley-terrein in Amstelveen werden de Nederlandse dames verslagen met 6-0. Het Nederlandse dames team dat al enige tijd kampt met een tekort aan speel sters, werd zeer verrast door het temperament van de dames uit Trinidad. Ook het AMRO-bank team dat gelijktijdig een wedstrijd tegen 'Heineken Ventures I' speelde, leed een nederlaag: de stand werd 1-2. De 'Ven tures' worden dit jaar voor het eerst door Heineken Tri nidad gesponsord. De reis naar en door Europa werd echter geheel door de dames zelf bekostigd. Ze hadden er twee jaar voor gespaard om deze rondreis te kunnen maken. De 'Heineken Ven tures' zijn in Trinidad erg actief met het promoten van de hockeysport.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22