A.H. Heineken introduceert "(S)tappen met I Jf" Mijn persoonlijke ervaring is dat in de Nederlandse horeca bedrijven over het algemeen een uitstekend glas bier wordt getapt. Toch is het mij wel eens overkomen -en die ervaring zal ook u niet vreemd zijn- dat ik een biertje kreeg geserveerd dat niet bepaald de kwalificatie 'koele blonde' kon dragen." Dat zei de heer A.H. Heineken tot zijn gehoor in de Hooiberg te Zoeterwoude waar de videofilm (S)tappen met IJf" ten doop werd gehouden. Onder de aanwezigen bevonden zich Leidse en Zoeter- woudse horecaondernemers, verte genwoordigers van horeca organisaties en -opleidingen en de pers. De heer Heineken reikte aan de beide voorzit ters van Horecaf en Horeca Neder land, de heren G. van der Veen en L. Ezinga de eerste exemplaren van de film uit. Verdi Daarvoor had hoofd verkoop horeca, de heer Y.H.M.N. Folmer uitgelegd waarom Heineken deze film te behoeve van horeca-ondernemers en hun medewerkers heeft gemaakt. "Ik heb niet de pretentie dat wij u als horeca-ondernemers kunnen vertellen hoe een goed glas bier moet worden getapt. Toch kent u allemaal de anek dote van de automobilist wiens rijbe wijs is verlopen en die na veertig jaar opnieuw examen moet doen en dan zakt. Minder bekend zal het verhaal zijn van de opera-componist Verdi, die voor de toelating van de muziekschool zakte." De heer Folmer benadrukte het gezamenlijk belang dat bier voor brouwerij èn horeca vertegenwoordigt en dat een goede samenwerking in het verbeteren van de kwaliteit van groot belang is. Vaandel Dat werd ook onderstreept door de heer Ezinga van Horeca Nederland die mede namens zijn collega Van der Veen sprak en betoogde dat brouwerij en horeca elkaar gevonden hebben op het spoor van kwaliteitsverbetering. "Kwaliteit is het woord dat wij momen teel het hoogst in het vaandel hebben staan," zo betoogde hij. Hij toonde zich verheugd met de produktie van de film die door de heer Heineken werd omschreven als "een geheugensteun tje voor de vakman, als instructie voor de beginner en misschien wel als leson- derdeel op de horeca-vakscholen." Na het officiële gedeelte ging hoofdrol speler IJf Blokker ettelijke malen op de foto met gasten en gastheren. De videofilm gaat vanaf eind september 'het land in'; vanuit de horecagebieds- kantoren worden er voorlichtingsbij eenkomsten georganiseerd voor horeca-ondernemers en hun medewer kers. A.H. Heineken reikt de eerste exemplaren van de film uit aan De heren Van der Veen en Ezinga met de hoofdrolspelers uit de L. Ezinga (Horeca Nederland) en G. van der Veen (Horecaf) film: mevrouw Loes Vos en IJf Blokker 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 20