JubOeumproef in Efteling GWN breidt importpakket verder uit 2 Sinds de start van de Pepsi Proef hebben al meer dan 20 miljoen colaliefhebbers over de hele wereld de proef gedaan. Op een zonnige dag in augustus verwacht het Nederlandse Pepsi-promotie- team de 200.000-ste proever. De speelweide van sprookjes park De Efteling is het decor voor deze jubileum-proef. Giechelend en druk-pratend staan de overwegend jeug dige deelnemers voor de proef-stands op hun beurt te wachten. Bij elke proef leeft het hele clubje mee. Opmer kingen als: "Zo meteen komen we ook nog op deTV- reclame'en Kij k die andere cola zit echt onder dat tweede kokertje" vliegen over en weer. Bij de proever is een onzekere grijns het resultaat als na de smaaktest blijkt dat hij Pepsi toch het lekkerste vond terwijl hij vantevoren had gezegd dat een ander merk bij hem favoriet was. De gelukkige 200.000-ste blijkt Alice Kalverboer uit Leeuwarden te zijn. Zij proeft, kijkt nadenkend en tilt vervolgens resoluut de koker op met daaronder het flesje Pepsi-Cola. En zo hoort het ook bij een jubi- leumproef. De heer M. Gree- ve, product-manager bij Vru- mona, biedt haar een stereo radio-cassette-recorder aan en ze mag -als ze daar zin in heeft- een cursus parachute springen volgen bij het Pepsi parateam. De heer Greeve over de 200.000-ste Pepsi- Proef: "Een mijlpaal in onze campagne voor Pepsi-Cola in Nederland. Niet alleen is het marktaandeel van Pepsi in de afgelopen maanden aanzien lijk gestegen, ook het image van Pepsi is verbeterd. Vooral tieners vinden het leuk om aan de Pepsi-Proef deel te nemen. Zij staan in de rij om mee te mogen doen." Een ruime meerderheid van hen, 56% om precies te zijn, koos voor de smaak van Pepsi. Voor de hoge effectiviteit van de Pepsi Proef kreeg in april van dit jaar Pepsi-Cola in Nederland een prijs toege kend door de Vereniging van Erkende Reclame Adviesbu reaus (VEA). Met ingang van 1 januari 1986 gaat de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B. V. als exclusief importeur de distributie en verkoop ver zorgen van Bacardi rums op de Nederlandse markt. Dit past in het beleid van de GWN om, naast het pakket van de nationale marktlei ders, ook de vertegenwoor diging te voeren van interna tionale leidende merken. In 1862 begon Don Facundo Bacardi in Santiago de Cuba met het distilleren van Bacardi rum. Inmiddels is Bacardi met de verkoop van meer dan 20 miljoen dozen per jaar uitgegroeid tot het grootste gedistilleerdmerk in de wereld. Evenals in de meeste andere markten is Bacardi ook in Nederland de leidende rum door succesvol in te spelen op de trend bij consumenten naar veelzij dige longdrinks. De GWN en Bacardi Inter national Ltd. verwachten dat deze samenwerking een nieuwe impuls zal geven aan de continuering van het suc ces van Bacardi rum op de Nederlandse markt. Op 30 september werd in Ainsterdam het distributie-kontrakt tussen de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B. V. en Bacardi International Ltd. getekend. Namens Bacardi 'International Ltd.dat is gevestigd in Hamil ton op Bermuda, waren vier heren overgekomen voor deze gele genheid. Op de foto zijn van links naar rechts te zien: de heren M. Triay (Vice President Bacardi Europe Ltd.), M.J. Cutillas (Chairman/President Bacardi Comp.), A.H. Heineken (Voor zitter Raad van Bestuur Heineken N.V.), E. Cutillas (President Bacardi International Ltd.) en J. Prado (Senior Vice President Bacardi International Ltd.). Staande de heer J. van der Zee, Algemeen directeur van de GWN. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15