De Drankenindustrie Sittard (D.I.S.) nader bekeken D Sinds begin dit jaar wordt in Sittard een aantal frisdran ken van Vrumona in licentie geproduceerd. Dat vindt plaats bij de B. V. Drankenindustrie Sittard, kortweg ook wel als de D.I.S. aangeduid. Vrumona B.V. participeert met een minderheidsbelang in de Drankenindustrie Sit tard, om de wederzijdse verantwoordelijkheid aan te geven. De heer W.P.M. Schreurs is directeur van deze Limburgse frisdrank-onderneming. Hij leidde Vers van 't Vat rond door het bedrijf en gaf een beeld van de geschie denis van de D.I.S. e Drankenindustrie Sittard heeft een nog niet zo lange his torie. De oprichting van het bedrijf vond plaats in 1963. Dat gebeurde op initiatief van een drietal Limburgse brouwerijen, namelijk de Koninklijke Brands Bierbrouwerij BV in Wijlre, Bierbrouwerij De Leeuw BV in Valkenburg en de BV Gulpener Bier brouwerij BV in Gulpen. Twee andere brouwerijen (te weten Bierbrouwerij De Ridder BVin Maastricht en De Lin deboom Bierbrouwerij BV in Neer) participeerden in de onderneming. In eerste instantie was dit initiatief vooral ingegeven door de wens om de afne mers in de horeca-sector een breder assortiment te kunnen aanbieden. De naambekendheid van de D.I.S. bleef echter niet beperkt tot het fraaie Lim burg. In de loop der jaren werden er ook export-activiteiten ontplooid, zowel binnen als buiten Europa. Bouwstop De plannen voor de nieuw te bouwen huisvesting voor de D.I.S. op het bedrijfsterrein bij Sittard kwamen aan het begin van de jaren zestig wat moei zaam van de grond, doordat er in de gemeente een bouwstop was ingesteld. Een j aar na de oprichting van de DIS liep in Sittard het eerste flesje frisdrank van de band. Van het merk Sinalco. Bij de D.I.S. produceerde men dit merk als licentiehoudster van het in Duits land gevestigde moederbedrijf Sinalco A.G. Eind vorig jaar kwam, overigens in een goede onderlinge verstandhou ding, een einde aan die verbintenis. Marketing-politick Dat het Sittardse frisdrankenbedrijf begin dit jaar bekend maakte een samenwerking met Vrumona aan te gaan is, gelet op het verleden, aller- Bij de D.I.S. worden hoge eisen aan de kwaliteit gesteld De in '79 geïnstalleerde bliklijn heeft een maximum capaciteit van 12.000 blikjes per uur 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12