Meekma present bij Fries evenement Nieuwe Oogst vol verse bessen In de rood-witte Meekma kleuren gekleed, zijn de dames van het promotie team van deze Echte Frie- sche Beerenburg gedurende de zomermaanden aanwezig bij tal van grote evenemen ten. Alleen evenementen in Friesland overigens, omdat de beerenburg uit deze pro vincie afkomstig is. Van Bui tenpost tot Lemmer en van Harlingen tot Wolvega laten de dames Meekma proeven aan de bezoekers van jaar markten, braderieën, wieler rondes en andere festivitei ten. Voor dit doel is een aan hangwagen gebouwd die uitklapbaar is tot een buffet en ook van koeling is voor zien. Deze promotie van Meekma is een van de vele acties die de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland heeft georganiseerd, sinds zij twee jaar geleden startte met de verkoop van Meekma Bee renburg in een nieuwe uit monstering. Voor een ken nismaking met Meekma hoeft u natuurlijk niet hele maal naar Friesland, want Meekma is ook verkrijgbaar in de personeelsuitgiftema- gazijnen. Het is al lang traditie dat in de zomer, meestal omstreeks juli, verse zwarte bessen wor den aangevoerd bij de Gedistilleerd en Wijngroep in Zoetermeer. Daarvan wordt Coebergh bessenjenever gemaakt. Voor de liefhebbers van deze drank is de aanvoer van de nieuwe bessen een feit om naar uit te kij kenwant Coe bergh Nieuwe Oogst is slechts korte tijd verkrijg baar. Dit jaar had het mooie weer in de Europese bessen- gebieden ertoe geleid dat de bessen al vroeg in het jaar 'hardrijp'waren. Dat wil zeg gen, geschikt om met de hand te worden geplukt. Bovendien bleken de bessen van uitzonderlijk goede kwa liteit te zijn. Toen de vracht wagens met verse bessen bij de G. W.N. arriveerden, ont fermden de Coebergh distil lateurs zich dan ook graag over de zwarte bessen. Het resultaat 'Coebergh Nieuwe Oogst' is nog ongeveer tot en met oktober verkrijgbaar en in de personeelsuitgiftema- gazijnen, enigszins afhanke- lij k van de snelheid waarmee de voorraad wordt aange sproken. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 8