GWN versterkt assortiment met Osborne Sheny Studiezin beloond met zilver HetR.O.V.C. (Regionaal Opleidings en Vormings Centrum) in Den Bosch heeft vorig jaar ter gelegen heid van het 25-jarig jubi leum, zilveren en gouden insignes in het leven geroe pen. Voor een gouden speld komen cursisten in aanmer king die zeven cursussen met goed gevolg hebben afge legd, voor een zilveren als er vijf succesvol zijn afgerond. Van de 4.500 leerlingen die dit studiejaar voor een tech nische opleiding slaagden, waren er negentien die voor de vijfde maal een diploma behaalden. De heren F. AAMIvan Oorschot en J. A.C. Verstegen, die beide werkzaam zijn bij de Technische Dienst Verpakken in Den Bosch, hoorden daar ook bij Beiden hebben namelijk, Na afloop van de onderteke ning van het contract werd uiteraard een glaasje Osborne geheven op de overeenkomst. Van links naar rechts F. Osborne (vice president of the board), G. Osborne (council of the board), J. van der Zee, A.H. Heineken en M. Robles y Ortega (managing director Osborne). Op de achtergrond D. Noordijk (manager Reuch- lin). baar. Acht sherrytypes in totaal worden in ons land op de markt gebracht. Met het sluiten van deze overeen komst heeft de GWN haar assortiment van import-mer ken op het gebied van gedistilleerdprodukten en aperitieven verder versterkt. onafhankelijk van elkaar. Pneumatiek en Hydrauliek, Elektrisch Schakelen, Schakel- en besturingstechnieken Industriële microprocessors en Meet- en Regeltechniek gedaan. Chef Storingsdienst Verpakken ing. J.G. Bezemer overhandigde daarom beiden op 28 j uni de zilveren speld. Hij felici teerde hen namens Heine ken en bedankte hen voor hun inzet. Van de heer Poli- tiekvan hetR.O.V.C. moch ten zij voorts een speciale oorkonde in ontvangst nemen. Met ingang van 1 oktober gaat de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland de exclusieve distributie en ver koop verzorgen van Osborne sherry en brandy op de Nederlandse markt. Hiertoe is op maandag 24 juni het contract getekend tussen de heren J. van der Zee (directeur van de GWN) en M. Robles y Ortega (managing director van Osborne). Osborne y Compagnia S.A., zoals de volledige naam van deze sherryproducent luidtis een familiebedrijf in het Spaanse Puerto de Santa Maria. In 1772 werd de basis ervoor gelegd door Thomas Osborne Mann. Nog steeds werken 35 rechtstreekse afstammelingen van de grondlegger in dit bedrijf. Met name de laatste jaren heeft de firma een grote groei doorgemaakt, zowel in Spanje zelf als in andere lan den. Ook in ons land is Osborne sherry een van de grootste merken met een vooraanstaande positie in het sherrysegment. Het is zowel in de horeca als in de thuisverbruikmarkt verkrijg- 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7