Bokma goede maatjes met (nieuwe) haring Salesman of the year Award1984' naar Midden-Brabant In samenwerking met het nationaal visbureau vond in de maand juni een promotie plaats van Oude Bokma genever en nieuwe haring. Centraal hierin stond de in 1916 gebouwde originele haringlogger 'Geesje van Urk'. Met aan boord een aantal haringmeisjes en de winnaars van een Bokma limerick-wedstrijd, maakte de haringlogger een promo- tietoer langs diverse zeeha vens. Eerste op deze tocht was uiteraard Scheveningen, waar de haringmeisjes op de traditionele vlaggetjesdag Oude Bokma en nieuwe haring serveerden aan leden van het kabinet en parlemen tariërs. Ter afsluiting van de actie werden eind juni beide produkten aangeboden aan de burgemeester van Vlaar- dingen, de heer A. van Lier en de heer Avan der Louw als Rijnmond-voorzitter. Dit vond plaats in het visserijmu seum te Vlaardingen, de thuishaven van Geesje van Urk. Uiteraard vormt Oude Bokma niet alleen een goede combinatie met nieuwe haring. Ook met zoute haring is deze genever goede maatjes. Mocht het horecagebied Limburg de 'Salesman of the year Award 1983' in ont vangst nemen, dit jaar ging deze onderscheiding voor 1984 naar het horecagebied Midden-Brabant. Dit gebied heeft de hoogste score gehaald in de verkoop van Glenmark Whisky, Duncan's Gin, Krimskaya Wodka en Ron d'Oro Rum uit het assortiment van Duncan, Gilbey and Matheson. Goede tweede werd het horecagebied Groningen/ Friesland/Drente. Op 26 juni mocht de heer H.J.M. Duijnstee, hoofd horecage bied Midden-Brabant, de 'Salesman of the year Award 1984' in ontvangst nemen uit handen van hoofd horeca Nederland, de heer Y.H.M.N. Folmer. Tevens reikte de heer Folmer de door de heerF.J.C. Mollerus (managing director van D.G.M.) beschikbaar gestelde persoonlijke prijs uitDeze ging naar de dames W. de Haas-Koenen en T. Paas-Gerards, die respectie velijk in Eindhoven en Den Bosch werkzaam zijn als ver kooptelefoniste. Beiden mogen met hun echtgenoten een lang weekend naar Lon den. "Ik was erg beduusd", vertelt mevrouw Paas "toen ik het die dag hoorde. Vorig jaar had ik er wel over gele zen, maar verder heb ik niet gedacht dat ik eens zo'n prijs zou winnen. Geweldig, ook omdat we onze mannen mee mogen nemen." Op de foto van links naar rechts de heer Duijnstee, mevrouw De Haas, de heer Folmer, mevrouw Paas en de heerE.J. Korthals Altes, commercieel manager GWN, die ook namens D.G.M aanwezig was.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6