tm deuren in voorjaar £iermu8eura Biermuseum opent ALKMAAR BIERSTAD Het biermuseum in de steigers. De restau ratie is in volle gang. schept ook verplichtingen en we heb ben daarom niet lang geaarzeld met het verlenen van onze medewerking." Het bestuur wordt onder andere gevormd door een drietal Alkmaarse wethouders, wat een goede ondersteu ning door de gemeente garandeert. Voor Alkmaar betekent zo'n museum een extra toeristische attractie, naast de kaasmarkt en het kaasmuseum. Het bestuur heeft alle mogelijke moeite gedaan om het pand voor museumdoeleinden te mogen gebrui ken. Dat kon aanvankelijk niet. Het ministerie van WVC had de restaura- tiegelden verstrekt op voorwaarde dat minstens 75 procent van de beschik bare ruimte benut zou worden voor bedrijvenOp die manier zou er te wei- ¥n het hartje van Alkmaar, dicht bij de befaamde kaasmarkt, zijn restaurateurs druk bezig een zeventiende-eeuws pand in z'n oude glorie te herstellen. Driehonderd jaar geleden was dit pand de werkplaats van de brouwers van 'De Boom'. Momenteel zet een aantal Alkmaar- ders zich in om in dit pand, aan de Houttil 1, het enige biermuseum in Nederland van de grond te tillen. Als alle werkzaamheden volgens plan ver lopen zullen de eerste entreekaartjes in het voorjaar van '86 verkocht wor den. In de bij het museum gevestigde taveerne kunnen de bezoekers na een rondgang door het museum al hun indrukken laten bezinken onder het genot van een glas Heineken tapbier: Heineken heeft er het alleen-taprecht verworven. Omdat de taveerne ook de functie van proeverij heeft, zijn er vele soorten bier in fles te koop. Uit de tap stroomt echter alleen Heineken-pils. Advies Op diverse manieren is Heineken het biermuseum behulpzaam. Er zijn bouwkundige adviezen gegeven, museumgoederen worden beschik baar gesteld en er is een public rela- tionsplan voor het museum opgesteld. De heren J.R. Colly (hoofd horecage- bied Noord-Holland) en J. Teeuwen (rayonleider Noord-Holland) hebben regelmatig contact met het bestuur van de stichting die het museum op poten zet. De heer Colly over het initiatief: "Met onze merken Heineken en Amstel hebben wij hier in Noord-Hol land en in Alkmaar zélf een aandeel van 85% in de markt. Zo'n positie De balken in de nok van het pand waren dringend aan vervanging toe. De rastau- rateurs gebruiken enorme balken van een zeer harde en duurzame houtsoort. Ter wijl de meeste hout soorten in water blij ven drijven, is dit hout zo zwaar dat het bijna zinkt. nig ruimte overblijven voor het bier museum. Tijdens overleg met het ministerie wezen vertegenwoordigers van de gemeente onder andere op het belang van een tweede toeristische trekpleister in Alkmaar. Uiteindelijk verleende het ministerie ontheffing en het bestuur kan zich nu toe gaan leggen op het samenstellen van een waarde volle en interessante collectie brouwe rij-artikelen. Bierstad Dat het enige Nederlandse biermu seum juist in Alkmaar gevestigd gaat worden, is niet zo vreemd. Alkmaar heeft een rijke biertraditie. In het gemeente-archief is in de kaartenbak onder 'transport-aktes' sprake van een twintigtal brouwerijen rond de zeven tiende eeuw. Brouwerij 'De Boom' werd waarschijnlijk gesticht in 1647. In de loop der jaren is een deel van de oor spronkelijke brouwerij gesloopt voor de bouw van een pakhuis. Voor- en ach tergevel van de brouwerij waren vroe ger versierd met een stenen bierton met daarop het reliëf van een boom. De ton van de voorgevel, die bewaard is gebleven, staat nu in de tuin van het stedelijk museum in Alkmaar. Even dreigde het monumentale pand door verwaarlozing onbruikbaar te worden, maar het heeft nu toch weer een functie. Als de restaurateurs hun werk hebben gedaan, krijgt het een taveerne en een biermuseum onder z'n kap en zal er weer menig 'proost' opklinken. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4