Driehoekjes Letterzetter Ornette Coleman ster jazznight r.v ,v u 4 r*Vf-K Wava 3E HEINEKEN JAZZFESTIVAL ROTTERDAM Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt in sep tember het Heineken jazzfestival in Rotterdam plaats. Van donderdag 19 september tot en met zondag 22 sep tember zijn in de Maasstad haast alle vormen van jazz muziek te beluisteren. •M iiiiiii 9 9 f i M M M M M 99 9 LV jT.V. W7 V De getallen in dit diagram hebben een rekenkundige samenhang. Als u die samenhang hebt ontdekt, is het nog maar een peuleschilletje om het getal op het vraagteken in te vullen. Plaats op de streepjes telkens dezelfde lettercom binatie van drie lettersDoe dat zodat er 4 goede woorden van vijf letters ontstaan. (S)winkelen Swingend winkelen kan op vrijdag en zaterdag. In het centrum van de stad wandelen streetparade orkesten die afwisselend op twee podia (Stadhuis plein en Lijnbaansplein) optreden. De kroegentocht belooft dit jaar nog gezelliger te worden. Voor de donder dag en vrijdagavond hebben zich al meer dan 100 cafés gemeld. Jazznight De Doelen/Harbour Jazzclub De programmacommissie van het festi val heeft opnieuw veel aandacht besteed aan een afgewogen program mering waarin zoveel mogelijk jazzstij- len een plaats hebbenHet hoogtepunt van het Heineken Jazzfestival is de Jazznight die zich net als vorig jaar op twee plaatsen gelijktijdig afspeelt. In de Harbour Jazzclub aan het Weena is het oude stijl programma geconcen treerd. Lillian Boutté and her Music Friends uit New Orleans treedt daar op evenals de Jazz Band Ball Orchestra uit Polen. Verder zijn Bill Brunkill's Jazzmen gecontracteerd. Feest De Doelen zijn het feestelijke hart van de Jazznight. In de hal kunnen swing liefhebbers hun hart ophalen bij Sal- saya, een 24-mans salsaformatie en Frank Grasso's Big Band met Mathilde Santing. In de kleine zalen overheer sen de moderne jazzklanken met als hoogtepunt het optreden van Ornette Coleman. Deze 58-jarige altsaxofonist wordt beschouwd als ëen van de gang 30 makers van de free-funk. Coleman heeft door de jaren heen furore gemaakt met zijn solospel. De free- jazz improvisaties van Ornette Cole man zijn de laatste jaren sterk bein- vloed door de funk. Ornette Coleman vormt de topattractie van de jazznight in de Doelen en de organisatoren ver wachten duizenden liefhebbers voor deze vernieuwer van jazzimprovisatie. In De Doelen treden verder op: Kesha- van Maslak en zijn groep "Loved by Millions", altsaxofonist Richie Cole en Alto Madness en de groep van John Scofield en Steve Swallow. Het Rotterdam podium was de voor gaande edities van het festival een groot succes. In dat kader treden dit jaar op: Machiel Scholders Sextet, First Avenue, Windkracht 13, Toon Roos, José Monitz en Paul van Keme- nade. Nieuw in De Doelen is dit jaar de ver toning van jazz-films en video's in een van de zalen. Op zondagmiddag 22 september wordt het Heineken Jazzfestival Rotterdam afgesloten met een concert in de St. Laurenskerk. Antwood Affair en Lilian Boutté treden daar vanaf 15.00 uur op. Heineken medewerkers kunnen kaar ten voor de jazznight tegen een geredu ceerd van fl. verkrijgen. Bel:

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 30