In Memoriam F. Sabel Murphy Brewery Ireland Ltd. IERLAND Definitief teruggekeerd: de heer A. Kuyt uit Cork. Brasserie Lorraine S.A. MARTINIQUE Met verlof in Nederland: de familie PC. Meertens. Surinaamse Brouwerij SURINAME Met verlof in Nederland: de heer en mevrouw H. Kluyver (sinds 29 augustus). National Brewing Company Ltd. TRINIDAD Definitief teruggekeerd: het gezin A. A. Ninck-Blok uit Port of Spain. Heineken U.S.A. Inc. VERENIGDE STATEN De heer W.W.F. de Ranitz is op 1 septem ber naar New York afgereisdHij zal daar de functie van marketing manager op zich nemen. Brarudi S.A.R.L. BURUNDI Met verlof in Nederland: de heer en mevrouw K. van der Brug uit Bujumbura (sinds 28 juli), de familie S.J. Greidanus uit Bujumbura en de familie S. Sikkema uit Bujumbura (sinds 31 juli). De heer B. C. Vink is eind augustus afgereisd naar Gitega, waar hij voor circa vier maanden werkzaam zal zijn als adjoint chef service technique. International Brasserie KAMEROEN Met verlof: de heer EL Snieders (vanaf 30 juli). Brasserie de Brazzaville S.A. CONGO Nadat de heer W.A. Kieboom 6 augustus definitiefis teruggekeerd uit Douala, is hij eind augustus vertrokken naar Brazzavil le. Daar zal hij gedurende ongeveer een maand marktonderzoek verrichten. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De familie H.A. Both is na de geboorte van hun zoon Daniel op 7 juli, op 16 augustus naar Lagos teruggekeerd. Met verlof in Nederland: de heer EP Slotema uit Lagos (vanaf 17 augustus). Definitief teruggekeerd: de heer en mevrouw P. Goudswaard uit Ibadan, de heer H. Otter uit Ibadan en de familie J. Verwey uit Kaduna. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA Met verlof in Nederland: de heer en mevrouw A.A. Droop (sinds 31 juli) en de familieL. de Lager (sinds 29 juni). Bralima S.A.R.L. ZAIRE Met verlof in Nederland: de heer J. A.M. van Knippenberg (vanaf 17 augustus) en de heer M. Muilwijk uit Kinshasa (sinds 30 augustus). Definitief teruggekeerd: De heer W.O. Jalink uit Kinshasa. Zambia Breweries Ltd. ZAMBIA De heer C.D.M. Koopmans is op 28 juli naar Lusaka gereisd. Hij neemt daar de functie van Operations Controller op zich. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer M.F.J. Jansen is op 23 augustus naar Jakarta gereisd. Hij zal daar voor een periode van 3 tot 6 maanden de introduc tie van Malta bier op zich nemen. Defini tief teruggekeerd: de heren A. J. Bracke en M. Vrugteveen. DANKBETUIGINGEN Ook namens mijn vrouw en kinderen wil ik u allen nogmaals bedanken voor alle gelukwensen, bloemen en cadeaus, welke ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Het was in één woord geweldig. Dank u. B. Pijper Terugdromen door lang vervlogen tijden, toen ik me nog sterk betrokken vond bij het wel en wee in onze tropen-brouwe rijen, is iets dat me steeds vaker overkomt. Ook aan nare situaties kan je niet ontko men, hoewel we die liefst willen vergeten, maar gelukkig zijn het meest die dromen die tegenwoordig 'nostalgies' heten. Ons devies in W.A. was 'doe. wat je doen moet' maar hou je er terdege aan, en hoe het ook gaat, doe het goed, en zo is het gelukkig altijd gegaan. Ook nu bij mijn afscheid op 13 juni '85 heeft u ons geweldig goed bedacht, mijn gezin en ik vonden het prachtig zoiets hadden wij eerlijk niet verwacht. Met name die fotocollage van 'toen naar heden' is wel zo ontroerend goed gedaan daarmee toont u veel uit ons verleden en ook dat het u allen is goed gegaan. Beste mensen wij willen u hartelijk dan ken voor alles dat u voor ons liet herleven, van ontroering moest ik echt evenslik ken ik denk dat me dat wel werd vergeven. Daaromals spreker ben ik eenmaal geen held, hoop ik, zal het hierbij nu beter gaan, voor al mijn collega's en vrienden geldt zonder jullie was het beslist minder goed gegaan. Henk Riesmeijer Mede namens mijn vrouw wil ik de direc tie danken voor het prachtige bloemstuk en de heerlijke drankjes, die ter gelegen heid van ons 55-jarig huwelijk, ons door de heer Kregel namens Heineken werden aangeboden. Wij danken de heer Kregel voor de prettige wijze waarop hij felicita tie en geschenken heeft overhandigd. P. Onboter Voor uw vele blijken van belangstelling die ik ondervond bij het overlijden van mijn man, Ronald Swart, wil ik u hartelijk danken. Uw medeleven en uw aanwezig heid bij de crematie hebben veel voor mij betekend. 1. Swart-Obbink Mede namens mijn echtgenote wil ik de Directie en mijn oud-collega's hartelijk bedanken voor de prachtige cadeaus die wij uit handen van Mevr. Van Kooten en de heer Doderer mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijks feest. Het was een geweldige verrassing voor ons waarvoor nogmaals onze dank. A. Moelee Wm 95 Na een langdurig ziekbed is op 44 jarige leeftijd toch nog vrij onver wacht overleden Frans Sabel. Op een te jonge leeftijd heeft hij afscheid moeten nemen van het leven. Zijn vriendelijke en rust gevende aard maakte hem zeer bemind binnen de afdeling ver pakken van de Bossche vestiging. In hem is een zeer gewaardeerd collega van ons heengegaan. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en naaste familieleden en wensen hen veel sterkte toe bij dit ver lies. Moge hij rusten in vrede. OVERLEDEN Op 2 juni 1985 is overleden de heer A. Roerig (53). De heer Roerig is op 16 juni 1953 in dienst getreden bij Heineken te AmsterdamDe heer Roerig is daar werk zaam geweest in het brouwhuis en later in de bottelarij totdat hij werd opgenomen in de H.I.R. op 1 februari 1975. De heer G.B. Vermeulen (76) is overle den op 28 juni 1985. Op 1 april 1930 trad de heer Vermeulen in dienst als expedi teur bij de Heineken brouwerij in Amster dam tot hij op 1 mei 1974 met pensioen ging- Op 5 juni 1985 is overleden de heer A. van Aalzum (77)De heer Van Aalzum is op 15 april 1926 in dienst getreden bij Heineken te Amsterdam. Hij is bij verschillende afdelingen werkzaam geweest. Waaron der de afdeling expeditie (als bierschrij ver) maar ook bij de kas, boekhouding, loonadministratie, salarisadministratie en sinds 1961 bij de afdeling assurantiën. Op 1 augustus 1972 ging de heer Van Aalzum met pensioen. De heer A.B. de Block (87) is overleden op 11 juli 1985. De heer De Block trad op 1 oktober 1921 in dienst bij de Heineken brouwerij in Amsterdam. Daar was hij werkzaam als koetsier totdat hij op 1 okto ber 1962 met pensioen ging. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 27