>.v tXATv*.; M M HUWELIJK Amsterdam B. Burggraaf (kwaliteitsdienst) met mw. W.F. Tirion Mw. J.J.M. Koster (export) met P. v.d. Vlerk P.H.R. Hartog (export) met mw. S.C. Janssen J. van Akkeren (Mechanische werkplaats) met mw. D.M. Vargas Den Bosch L.G. Schonhage (verpakken) met mw. L.J.Th, van Veggel Bunnik P.C. Letsch (intern transport) met mw. I. Idoe E. Oudenbroek (verpakken) met mw. C.M. Hoebee A. Visser (verpakken) met mw. C. Wrede J. Brand (verpakken) met mw. W.W.J. Jeuster Horecagebieden Mw. M. A.M. Tas (distributie technische diensten, Noord-Holland) met W.J. Smit A.JJ. Sessink (expeditie, Gelderland/Over ijssel) met mw. G.A. Kamperman J.G.H. Langen (expeditie, Rotterdam) met mw. J.M.M. de Jong J. Knoops (CTD, Rotterdam) met mw. H. Siepman A.R.R. Smit (verkoop, Noord-Holland met mw. M.C.T. Kramer Mw. E. Veentra (administratie, Groningen/ Friesland/Drente) met W. Algera R. Copier (expeditie, Den Haag) met mw. S. Ouwersloot Mw. A. Onclin (expeditie,Groningen!Fries land/Drente) met J.J. Blom Zoeterwoude J. van der Kraan (verpakken) met mw. M. de Jong A.F.T. Wassink (energiedienst) mw. G. van Oosten J.H. van Balgoyen (magazijn intern transport) met mw. M. Lokin J.W. Tromp (EFI-H.N.B.) met mw. E.G.M. Klaren C.C.R.A. Hengeveld (postkamer) met mw. D. Siflis Mw. L. A. Harteveld (extern transport) met C.R.M. de Bruijn C.A.J. Klaver (C7V) met mw. A.W.M.H. Siegers J.C. van Santen (garage-werkplaats) met mw. C. Huysmans D.W. Ouwehand (kwaliteitsdienst) met mw. I. Guyt H.J. Lopes (verpakken) met mw. A. Do Semedo M.G. Marck (centrale reprografie) met mw. G.S.E. Vergunst (administratie, Hore- cagebied Amsterdam/ Utrecht) Mw. M. Kleinjan (extern transport) met G.L. Pavesi Mw. M. Goedhart (personeelszaken staf diensten bier) met J. Dekker (constructie bureau HTB). GEBOORTE Amsterdam Joel Vincent, z.v. mw. E.M. Idzinga-Bos (fin. concernv.) Jeroen, z.v. R. Zelle (portiersen bewaking) Malika, d.v. A.I.E. Echaoui Den Bosch Danny, z.v. R.W. Latupeirissa (verpak ken) Steven, z.v. F.J. Bekkers (technische dienst brouwen en energie Mike, z.v. R.B. Schoonewagen (verpak ken) Sandra, d.v. A.P.J. Stolzenbach (verpak ken) Jacqueline, d.v. J. A.J. van Zandbeek (in tern transport) Johannes, z.v. T.P. Boekema (bedrijfsbu reau) Helen, d.v. W.M.J.M. Vermeulen (techni sche dienst) Nicole, d.v. L.H.A.M. Visschers (intern transport) Robert, z.v. L.M.H.J. te Walvaart (ver pakken) Robert, z.v. F.H. van Gerven (verpakken) Bunnik Loubna, d.v. M.E1 Amrani (verpakken) Derk Michel, z.v. M. Egeler (algemenever- koop-TV) Peter, z.v. F. Steenbrink (verpakken) Horecagebieden Stefanie, d.v. N.A.A. v.d. Doelen (ver koop Midden-Brabant) Ellen, d.v.T. A.M. Stoots (verkoopbinnen dienst Midden-Brabant) Daisy, d.v. J. de Man (expeditieRotterdam) PetraD.d.v. W. van Ojik (H. T.S. Gelder land/Overijssel) Rachel, d.v. G.C. van Merkesteijn (C.T.D. AmsterdamUtrecht) Claire, d.v. A.C. Redelé (hoofdhorecage- bied Rotterdam Nicolaas, z.v. N.H. Hennevelt (CTD, Groningen/Friesland/ Drente) Christiaan, z.v. A.A. Rijnbeek (verkoop, Amsterdam/Utrecht) Carlijn, d.v. A.J.J.H. van Berkel (expedi tie, Midden-Brabant) Renda, d.v. G. Hilbrink (Amsterdam (Utrecht) Chislaine, d.v. Mw. M.G.L. Boyen-Bouw- mans (Limburg) Jéróme.z.v. H.G.C. Reijnders (expeditie Limburg) Nikay, z.v. W. van Ark (HTSAmsterdam! Utrecht) Zoetermeer Ramona, d.v. J. Asperen jr. (verpakken, Leeuwarden) Zoeterwoude Lydia, d.v. PR. 't Hoen verpakken Vera, d.v. E.P. van der Hoek (verpakken) Suzanne, d.v. mw. G. Leurink- Vervoorn (kantoorkantine) Rianne, d.v. P.H. Kaay (milieu veiligheid HTB) Amanda, d.v. J.G. de Jong verpakken Inge, d.v. J. Hiemstra (brouwen) Cornelis, z.v. G.C. van Duijn (kelders) Tirza, d.v. J. Rotmensen (kelders) Maaikel, z.v. P. Groenendijk (planning control prod, bier) Ahmed, z.v. M. Daghbach (verpakken) Carl, z.v. R.A.F. Velberg (storingsdienst) Roy,z.v. R. Feenstra, (meet-en regelwerk plaats) Barbara, d.v. R. Pannen (storingsdienst) Robin, z.v. A.J.G.M. Rijnbeek (public relations ontvangsten) Tessa, d.v. M. v.d. Meer (info co-ordinatie klantensupport HAG) Debbie, d.v. O.Tolud (interne dienst) Casper, z.v. R.A.L. de Leeuw (vorderin- genbeheer) Denise, d.v. Mw. H.W.E. Vorst-Jansen (le veranciers documentatie HTB) Frank, z.v. G. v.d. Hoeven (techn. ontwerp HAG) Marieke, d.v. S.L. den Ouden (centrale salaris administratie) GESLAAGD Amsterdam Mw. E. Spanjer (fin. concernv.) voor Steno Nederlands. H.R.M. Kolpa (personeelszaken interna tionaal) voor HBOarbeidsmarkt/perso- neelbeleid. Bunnik W. K. van Bezooijen (verpakken) voor het diploma praktijkopleider. Zoetermeer O. Chr. Goossensen G. v.d. Wal (Wijnhan del Reuchlin) voor Vinoloog. Mw. C. de Jong-Tazelaar (administratie) voor PD. boekhouden. W. van Achteren techniekvoor het diploma praktijkopleider. C.R.G.J. Duivelshof technische dienst) voor de cursus inleiding in de pneuma tiek. Mw. G. Zaagman-Noorman technologi sche dienst) voor de cursus ioniserende straling A. GR. Bennes bewakingvoor het basisdi ploma beveiliging. JSukhraj bewakingvoor het diploma beveiligingsbeambte B. N.J. Vossen bewakingvoor het diploma beveiligingsbeambte C. S.J. Jansen (bewaking) voor de cursus Schoonhouden gebouwen midden kader. Zoeterwoude G.A.M. van Rijn, E.F. Pieplenbosch, H.C. Oexman, J. Kokkedee, R.A.F. Jansz, R.C.J. van Hoorn, C. van Holten, J.C. Dorsman en E.P. van Doodewaard voor de cursus bedrijfshygiëne. (Allen zijn werkzaam bij de afdeling brou wen.) A.M. Valentijn, R. Pannen, H.A.M. Onderwater, J.J. de Boer, J.W. M. van der Meer en P. Beye voor het examen bedrijfs- brandwacht. (Allen werkzaam bij de sto ringsdienst.) W. HM. Hommes (bouwbureau) voor het diploma architectonische vormgeving. J.J. Noorlander (procesbesturing electro HTB) voor het diploma post hoger tech nisch onderwijs meet- regeltechniek. P.H. Kaay (milieu veiligheid HTB) voor het diploma post hoger technisch onder wijs ioniserende straling C. A.A. Lindeman (PVIsysteem beheer) voor het diploma gemeenschappelijke opleiding voor personeel werk sociale ace- demie. ONZE DIENST VERLIETEN Horecagebieden J.L. Pronk (expeditie, Noord-Holland) Zoetermeer Mw. M. Hendriks (administratie) Mw. A.C. Oerlemans (receptie) Zoeterwoude Mw. P.M. v.d. Zwaan-Witte (extern trans port) BUITENLAND Heineken France S.A. FRANKRIJK Definitief teruggekeerd: de heren Th.J. Slof uit Schiltigheim en A.M. Th. Warmer dam. Dreher S.P. A. ITALIË Definitief teruggekeerd: de heer J.J. de Winter uit Popoli. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 26