Ondertekening contracten distributie in Zwitserland In München vond eind juni een wereldgascongres plaats. Bijna drieduizend deelne mers uit 55 landen woonden het congres bij. Behalve een congres was er ook een beurs. Nederland was daarbij uiteraard ook vertegenwoordigd met een gezamenlijke Neder landse stand, met het opschrift 'Holland Gasland'. In deze stand vond ook een ont vangst plaats. De talrijke gasten maakten hierbij niet alleen kennis met Holland als gas land maar ook als leverancier van haring en bier. Heineken wel te verstaan. Op de foto een overzicht van de stand tijdens de beurs. Zo'n drie weken nadat de verkoop vanAmstel bier was gestart, werd een 'Amstel Night' gehouden. Centraal in deze Night stond een dansconcours met muziek uit velerlei gen res. De circa driehonderd aanwezigen (onder wie ook de medewerkers van Brarudi en Gitega) die deze promotionele disco-avond bijwoonden, konden uiteraard ook kennis maken met Amstel bier. Het bier werd de gehele avond geschonken en er waren reclame-artikelen te winnen. Bovendien werden de drie popsongs ten gehore gebracht die -in de drie weken dat het op de markt was- speciaal op Amstel waren geschreven. Het is de bedoeling dat de Amstel Night een regelmatig terugkerend evenement zal wor den. Waarschijnlijk zullen er dit jaar nog vijf plaatsvinden. Heineken bier wordt al circa vier j aar met zeer veel succes gedistribueerd door de firma Distrom die het gebied Frans-Zwitserland bewerkt. De samenwerking met deze distributeur is van beide kanten zo positief dat ook andere horeca-distribu- teurs in Zwitserland hun belangstelling voor deze samenwerkingsvorm hebben getoond. Na 3 jaar onderhandelen is nu het contract afgesloten met de firma Ref- resca voor Zürich en Bern. Met dit contract is thans de distributie van Heineken bier in de horecasector in Zwitserland voor meer dan 65% verzekerd. Over het distribueren van ons bier in overige delen van Zwitserland zijn nog onderhandelin gen gaande. Op de foto van links naar rechts de heren: R Richter, directeur van Refresca, K. Brandt, regional export manager Europa Heineken en H. Wein- mann, marketing directeur van Refresca. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 21