Amstel pi Is en Amstel Bock in Burundi Sinds 17 augustus is ook "Amstel Bock. Spécial Forte." verkrijgbaar. Evenals Amstel pils, wordt Amstel Bock op de markt gebracht in bruine 33-cl flesjes. Het etiket lijkt op het in ons land bekende Bockbieretiket. 'Boeker' In maart j .1. schreven we over de voor spoedige bouw van Brasserie de Gitega in Burundi (Centraal-Afrika). Inmiddels heeft in het voorjaar het brouwen van Amstel bier plaatsgevon den. Sinds 21 juni wordt Amstel nu ook op de markt gebracht. Dit gebeurt in 33 cl-flesjes in tegenstelling tot de grote maat flessen die tot nu toe in Burundi gebruikelijk is. 72 cl is namelijk heel normaal. Aangezien het bij Brarudi gebrouwen Primus dè marktleider was in Burundi en Amstel als importbier nog nauwelijks bekendheid genoot, was een aparte reclamecampagne nodig. Apart ook omdat in dit land dat 4,5 miljoen inwoners telt, nog weing ontwikkeling is op het gebied van recla me. Goede reclamefotografen bijvoor beeld kent men vrijwel niet. Omdat er geen televisie is, was radio het aange wezen medium. Voor de radiojingle is gebruik gemaakt van de muziek die populair is in Burundi. In de reclame wordt verteld hoe uitzonderlijk goed Amstel bier is. 'Ontdek het plezier van een luxe bier dat je gezellig met vrien den drinkt. Amstel, het elegante bier.' betekent in Burundi bierdrinken en het Nederlandse etiket met daarop de vermelding 'bockbier' sloeg er dan ook goed aanOok voor het bockbier is een radiojingle gemaakt. Tevens wijzen grote posters op het bestaan van dit 'vraiment formidable' bier.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 20