mmt Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Den Bosch Horecagebieden J.F.M. Mulders, verpakken W. v. Delft/P. v. Schijndeltechnische dienst M. Michels, legkelder A. v. RunAV. Erkeland, legkelder C.Hendriksverpakken R Stuiver, verpakken M. Bertens, technische dienst A. v.d. Heijden, verpakken M. Vuletic, verpakken L. Aloserijbrouwen J. Kuipers, mechanische werkplaats W. Dekkers/H. Koelen, verpakken A. de Bleijser, verpakken Jvan Gisbergenverpakken W. v.d. Linden, verpakken A. van Hoogwaarden, verpakken G.H.F. Hendriks, verpakken F. Henraat/R. Bont, verpakken J. Mulders, bottelarij G. Hulsken, bottelarij M. Mimpen/H. Stuiver G.H. Keijzers, verpakken J. V.d. Leest,bottelarij J. Doomernik, intern transport M. van Munster, verpakken M. Martensphysieke distributie H.C. Meuren, verpakken F. Roskamlegkelder F. Emans, brouwen G. Hendriks, bottelarij Jde Veer, bottelarij F. Henraat/R. Bontverpakken F. Henraat/R. Bont, verpakken A. v. Run/W. Erkeland.legkelder M. v. Munster/J. Dekkers, bottelarij Mw. J.M. v.d. Zijden,adm.fsecr. Rotterdam W.J. Marijt, HTS, Amsterdam! Utrecht T. Schenk, HTS Noord-Holland W. v. Kleef, CTD Gelderland!Overijssel R.H. de Vries, HTS Gelderland! Overijssel H. v.d. Pol, HTS Gelderland!Overijssel L.C. Hassing, HTS, Amsterdam! Utrecht M,J. Kers, CTDGelderland!Overijssel JP. MWalravenexpeditie Midden-Brabant G.K. Rebel, verkoop, Gelderland!Overijssel J.M. Frenkendistributiecentrum Bullewijk J. Baars, HES, Noord-Holland GVerbogthuisvesting R/Cr W. A. Klaar, CTD, Amsterdam! Utrecht J. Hoogenboom, verkoop, Gelderland/Overijssel J. Hoogenboom, verkoop, Gelderland!Overijssel Mw. W. van Iersel-Oerlemans, admjseer,, Midden-Brabant Amsterdam Zoeterwoude B.M. A. Geij senstoringsdienst J.Tuurenhoutintern transport AHWentink, brouwen C. W. Zwaan, bewaking P. A.W. Ober, mechanische werkplaats G. Vlieland, brouwen A. J.M. Koole, brouwhuis J.P. Sch reutel kampbrouwen H.L. v.d. Aar, brouwen J. Rotmensen, brouwen G.J. v.d. Maas, intern transport SAbbemaplanning en werkvoorbereiding W. Jde Jong/Bvan Zonbrouwen M.I. Fatehmahomed/M. Skakni, verpakken M.I. Fatehmahomed/O. Read, verpakken Beloning f 500,- f500,- f250,- f 200,- f 200,- f 200,- f 175,- f 175,- f 160,- f 150.- f 150,- f 100,- f 100,- f 100,- f 100,- f 100,- f 100,- f 100.- f 100.- f 100,- f 75,- f 75,- f 75.- Aanmoediging Met ingang van 1 juni is het secreta riaat van de Plaat selijke Ideeënbus commissie Zoe terwoude overge nomen door de heer H.H. de Jong. De heer De Jong is werkzaam bij de personeel- dienst produktie Zoeterwoude en is bereikbaar in kamer 0.141. Zijn toestelnummer is 4462. HHHHtHHH fff L.C.J. v.d. Berghstoringsdienst P. Taktechnische dienst BKoopmanintern transport

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 19