Via Stairs kan de documentalist gemakkelijk opvragen of en waar informatie beschik baar is Heineken sinds ongeveer een jaar ook de beschikking over een eigen interne documentaire databank. Deze is in beheer bij de drie genoemde documen- tatie-afdelingen. De boodschap die de demonstratiebij eenkomsten van de Automatiserings- groep uitdroegen, luidde dan ook 'ga niet zelf uren- of dagenlang zoeken in laden en kasten en bij collega's. Neem contact op met de documentalisten van onze documentatiecentra en ga samen met hen op zoek. Want zoeken is een vak apart! Wie die moeite neemt, kan binnen enkele minuten het antwoord op zijn vraag krijgen. Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden maar nor maliter zullen die kosten wel opwegen tegen de (onnodige) moeite en tijd die u anders zou hebben besteed om de benodigde gegevens te vergaren. De andere boodschap is, logischerwijs 'breng gegevens in, voed de eigen data bank met informatie, via onze docu mentatiecentra. Zo nodig kan dit met een code van vertrouwelijkheid, zodat de door u aangeleverde informatie niet voor iedereen oproepbaar is. Het voor deel is duidelijk: er is informatie en het is ook bekend waar zich die bevindt. Tijdverspilling en overbodige zoekac ties naar gegevens hoeven niet meer voor te komen. Voor degenen die de demonstratiebijeenkomsten nog niet hebben bijgewoond: nadere bijzonder heden volgen via de directie en hoofden van dienst. Eventueel kunt u ook zelf contact opnemen met de heren H.P. van Gent of C.G.M. Schol ten van de Automatiseringsgroep in Zoeterwoude. De twee volgende pagi na's geven u een indruk van hetgeen onze documentatiecentra u kunnen bieden. Voor uitgebreidere informatie kunt u natuurlijk ook zelf contact met hen opnemen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15