Het is al geruime tijd geleden, dat we inVers van 't Vat een artikel opnamen uit de serie 'Parlant du vin' van de heer J. Zellenrath. In dit nummer nu, vlak voor het begin van de 'Wijnmaand', weer een Parlant. En wel over Chianti, een naam die iedereen kent, al is het alleen al van de karakteristieke flessen die in vrijwel iedere pizzeria als decoratie dienen. DE WIJNEN VAN TOSCANE IsBIIBBi m iiiiniiiiiii» Carrara Hl ANTI Zo oud als de geschiedenis van Toscane, is de geschiedenis van Chianti-wijn. Sinds 1260 wordt in geschriften regelmatig mélding gemaakt van wijnbouw en wijnen in het oorspronkelijke gebied Chianti dat wordt begrensd door Florence in het noorden en Siena in het zuiden. In onze dagen onderscheiden zich wijnen als Chianti Classico van de wijnen met recht op de naam Chianti afkomstig uit de gebieden rondom. Een heuvelland met een mild klimaat. Open naar het westen. In de zomer matig milde regen gevolgd in herfst en winter door uit bundig hemelwater. De naam Chianti, voor de uit dat gebied afkomstige wij nen, dateert uit de veertiende eeuw. Eigenlijk kunnen we pas spreken van een goede afbakening van de zeven produktiegebieden sinds de invoering van de denominazione di origine con- trollata. De kleinste daarvan heet Rufina- klein maar fijn, poco ma buo- no, is de leus. Montalbano ligt weste lijk daarvan. Colli Fiorentine omvat de heuvels rond Florence, een groen glooiend landschap. Rijk agrarisch gebied. In de omgeving van Siena lig gen de heuvels waarnaar de Chianti Colli Senesi is genoemd. Siena is een stad uit de middeleeuwen die, lijkt het wel, nooit veranderd is. Nauwe straatjes omringen de Piazza del Campo met het imponerende Palazzo Pubblico. De stad is op drie heuvels gebouwd in de vorm van een y grec, zodat men altijd weer via het centrum moet gaan om in de andere stadsdelen te komen. Pisa met zijn scheve toren is naamgever aan de Colline Pisane in het westen, Arezzo met de Colli Are- tini vormt de oostelijke begrenzing van het Chiantigebied. Met de oogst van 1984 is de D.O.C.G. voor Chianti van kracht geworden. Dat heeft abrupt grote veranderingen veroorzaakt, waarvan producenten en consumenten nog niet geheel bekomen zijn. Veel producenten zagen van het ene jaar op het andere hun goed verkopende naam Chianti verloren gaan. Hun rode wij nen die niet aan de nieuwe voorwaar den voor D.O.C.G. voldoen, mogen Kuiperij. Hier worden de grote legfusten gemaakt, waarin de Chianti zal rijpen niet langer als Chianti in de handel komen maar uitsluitend als vino da tavola, tafelwijn. Voor de consumen ten zal het even wennen zijn, maar ze zullen al gauw merken dat blindproe- verijen met Chianti tot de mogelijkhe den gaan behoren. Dat was tot de oogst van 1984 niet zo. Rijp en rauw stonden door en naast elkaar. Een Chianti governo, fris jong en fruitig naast een te jonge Chianti riserva, die best nog een paar jaartjes had mogen wachten. De buikflessen, voor de toe risten bedoeld, naast de goedge maakte klassieke Chianti's, bedoeld voor kenners. De nieuwe bepalingen houden in, dat elke oogst ter keuring moet worden aangeboden. Een proef- commissie, samengesteld uit voorstan ders van herstel van de reputatie van Chianti, moeten vaststellen dat de betreffende wijn de naam Chianti waardig is. Pas dan wordt het garantie zegel verstrekt. Om de wijn fris en jong drinkbaar te maken werden witte drui ven bij de rode gevoegd om meer zuren te geven. In de moderne wijnbereiding heeft men andere methoden ontwik keld. Voortaan zal op het etiket voor Chianti moeten worden aangegeven wanneer de wijn Governo is gemaakt d.w.z. wanneer een deel van de onrijp geplukte druiven, in een later stadium, aan de inmiddels uitgegiste wijn wer den toegevoegd. Wanneer 'Governato' op het etiket staat, weet de consument

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12