Heineken kleuren in Bondsrepubliek verdedigd Feest voor jarige reisverenigiiig Met een grote feestavond zal de reisvereniging Vers van 't Vat uit Rotterdam over enkele dagen haar 35-jarig bestaan vieren. Dat de reisvereniging dit lustrum viert, was ook zicht baar op de vlag die aan de touringcar was bevestigd, toen de traditionele tweedaagse busreis van de vereniging plaats vond. Van links naar rechts: K. Mulder, P. de Groot, A. van Delft en P. Heemskerk voor Heineken in actie. Begin dit j aar ontving de per soneelsvereniging van Zoe- terwoude de uitnodiging deel te nemen aan een 'inter nationaal' voetbaltoernooi in de Bondsrepubliek Duits land. De invitatie kwam van de firma Deta, producent van ondermeer accu's voor grotere industrieën. Ter gele genheid van het 40-jarig bestaan waren bedrijfsvoet balteams uit Nederland, Frankrijk en de Bondsrepu bliek uitgenodigd om dit voetbaltoernooi een interna tionaal karakter te geven. Via de publicatieborden riep de Zoeterwoudse perso neelsvereniging belangstel lenden op. Na twee oefenpartijen op het veld in Zoeterwoude om elkaar te leren kennen, ver trokken op 28 juni de 16 spe lers naar Deta in Bad Lauter- berg. Zij werden vergezeld van de trainer/coach van H.V.Z. J. Riethoven, de heer APrins als voorzitter van de P. V. en een aantal sup porters om de Heineken afvaardiging aan te moedi gen. Slecht weer zorgde ech ter voor tegenslag, zodat in plaats van een veldtoernooi een zaaltoernooi werd gespeeldDat betekende dat slechts 7 spelers (4 in het veld en 3 op de bank) plus één keeper in actie hoefde komenNadat onderling was afgesproken dat de sterkste ploeg op de been werd gebracht, verdedigden D. van der Bijl, H. Caspers, P. de Groot, P. Heemskerk, A. de Jong, R. Mulder, S. Schalkers,C. Steinmann.A. Souhuwat en keeper A. van Delft de Heineken kleuren. Aanvankelijk wat uit het veld geslagen door de toe passing van onverwacht soe pele spelregels voor een zaal voetbaltoernooi, ging het onze spelers niet al te best af. Gelukkig waren er nog min der goede, zodat we van de 12 ploegen 8e werdenEven tuele teleurstelling werd ech ter al snel overwonnen tij dens het denderende Duitse feest, dat het toernooi afsloot. Uitnodigingen over en weer werden gedaan, zodat dit Deta-jubileum wel licht nog een vervolg krijgt. ii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11