Wandelen voor de Vierdaagse Langzamerhand is de Heine- ken Wandeltocht, die steeds twee weken vóór de Vier daagse van Nijmegen plaats vindt, uitgegroeid tot een evenement dat landelijke bekendheid geniet. Als van ouds was inschrijving hier voor mogelijk in het Heine- ken Ontspannings Centrum van onze Bossche brouwerij Daar hing ook het startdoek voor de deelnemers aan de 50, 40 of 30 kilometer lange afstanden. Respectievelijk waren het 147, 221 en 445 wandelaars die voor deze afstanden van start gingen. Vooral voor de eerste lopers die al om zeven uur 's och tends vertrokken, waren de weersomstandigheden zeer ongunstig. Gelukkig was het grootste deel van de parcour- sen uitgezet in de bossen rondom den Bosch, zodat men nog enigszins beschut liep. Na het passeren van het finishdoek en het afhalen van de medaille, werd deze wandeltocht nog uitgebreid nabeschouwd en de Vier daagse voorbeschouwd. Aan de Vierdaagse, hèt wan delevenement in ons land, deed ook weer een aantal Heineken medewerkers mee. Op de 30 kilometer liepen de heren J.T. Cornelissen ver pakken Den Bosch), J.C. Mink (gepensioneerd Den Bosch), C. Timmers (perso- neeldienst Den Bosch) en J.W.J. van Vugt (verpakken Den Bosch). De heer H.M.P. Versteeg (gepensio neerde Amsterdam) nam deel aan de 40 kilometer. En de langste afstand van 50 kilometer werd uitgelopen door de heren J .M. Beek man (verpakken Den Bosch), G.C. Broere cen trale logistiek Zoeterwou- de), W.F.J. v.d. Heyden (brouwen Den Bosch) en W.H.F. Suiker (verpakken Zoeterwoude). Een aantal van hen werd bij de marsen vergezeld door familieleden, zodat het gezelschap dat in Fleineken wandeltenue de Vierdaagse beëindigde, 17 personen groot was. Voor twee van hen was het een bij zondere deelname: de heren Broere en Timmers liepen voor de vijftiende keer mee! 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10