LETTERLIJK OP HET DROGE OEFENEN Vóór de camera daadwerkelijk gaat lopen wordt er in de filmindus trie heel wat gerepeteerd. 'Droog oefenen' heet dat, en dat wordt vooral gedaan omdat men anders met een enorme hoeveelheid niet te gebruiken beeldmateriaal raakt opgezadeld. Op de laatste opname dag moest er in Utrecht letterlijk droog geoefend worden. Dat betrof de scène waarin IJf Blokker op het terras van een strandtent plotseling wordt verrast door een regenbui. Twee brandweerslangen zouden het daarvoor benodigde water aan voeren. Echter, gelet op alle karton nen decorstukken en andere attri buten zou deze scène maar één keer met stromend water gespeeld kun nen worden. 'Nog een keertje over doen was er dus in dit geval niet bij. Letterlijk op het droge werd diverse malen gerepeteerd. Net zo lang tot iedereen blindelings wist te hande len. Twee mannen stonden buiten het zicht van de camera klaar met elk een dichtgeknepen brandweer slang in de hand om op het juiste moment de stortbui boven het hoofd van IJf Blokker te doen los barsten. Een spannend moment was het toen de camera liep en de regisseur 'actie!' riep. Een kort moment later vormde de studio het decor voor een hem waterballet, maar dat deerde niemand. De opname was in één keer goed. Voorbereiding De voorbereidingen voor deze produk- tie hebben heel wat tijd en energie gekost. De scriptschrijver moest eerst kennismaken met alle facetten van de bierverzorging, en daar vervolgens een kort en krachtig maar bovenal informa tief en boeiend verhaal over schrijven. Ter voorbereiding op zijn rol was IJf Blokker enkele malen in Zoeterwoude geweest, ondermeer om daar te leren hoe op de juiste wijze een goed glas bier wordt getapt. Bij de opnamen in een studio in Utrecht - die een volle week duurden - stond IJf dus niet onvoorbereid achter de tap. "Maar ik heb natuurlij k lang niet zoveel ervaring als mensen die dagelijks achter de bar staan", aldus de acteur nadat hij net een reeks pilsjes had getapt. In die reeks ook een getapt exemplaar waar van het schuimmanchet keurig optrok tot halverwege het sterretje op het Hei- neken glas, en dat leidde tot tevreden heid en complimentjes vanuit de 'Hei- neken hoek'. Daar stonden verschil lende medewerkers van management horeca, reclame promotions, public relations en de centraal commercieel Heineken Nederland B.V. wordt '(S)tappen met IJf' dit najaar aan de klanten vertoond. En in het kader van verschillende opleidingen en trainin gen zal de film ook aan een aantal betrokkenen binnen de Heineken organisatie vertoond worden. Dege nen die de film gezien hebben krijgen na afloop nog wat documentatie mee, zodat ze later de wijze lessen van IJf Blokker nog eens op hun gemak kun nen doornemen. technische dienst. Zij volgden nauwge zet en kritisch de gang van zaken en gaven ook aanwijzingen als IJf Blok ker bijvoorbeeld te krachtig de tap kraan opende, of het glas te schuin hield. Het lijken wellicht details, maar ze tellen wel degelijk mee bij het tap pen van een goed glas bier. En uiter aard moet juist in een instructiefilm van een brouwerij aan alle details veel aandacht besteed worden. Dat dit bij '(S)tappen met IJf' het geval is, zal iedereen die de film heeft gezien kun nen beamen. Aanwijzingen voor Blokker van J.A.P.W. Willems (product management horeca), R. Setteur (HorecaTap Service) en A. H Huizenga (centraal commercieel technische dienst).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9