ALLES VAN KARTON '(S)tappen met IJf' is de titel van de in opdracht van Heineken Nederland B.V. gemaakte videofilm. Acteur IJf Blokker - bierkenner bij uitstek - speelt daarin de hoofdrol, en 'stapt' door verschillende horeca-gelegenhe- den op zoek naar het perfect getapte glas bier. Het complete decor, zoals trouwens ook een groot aantal rekwisieten, in deze film is opgebouwd uit karton. Dat is het werk van Rieks Swarte, die van beroep regisseur is maar zich daarnaast ook bezighoudt met decorontwerp en decor bouw. "Karton is een materiaal waarmee razendsnel te werken is. Normaal maak ik niet eens een maquette, want in de tijd die ik daarvoor nodig heb maak ik hetzelfde decor op ware grootte.Een scherp mes en een verfkwast zijn de enige gereedschappen die Rieks Swarte bij z'n werk als decorbouwer gebruikt. Dat op die manier snel gewerkt kan worden bleek tijdens de opnamen in Utrecht. Toen de regisseur op een bepaalde plaats wat meer licht wilde hebben, pakte Rieks terstond z'n mes en sneed een stuk uit het decor. Een schijnwerper geplaatst achter dat gat zorgde vervolgens voor wel voldoende licht. Een van de scènes in de instructiefilm speelt zich af in een kelder. Uiteraard ook helemaal uit karton opgetrokken, compleet met een kartonnen spinneweb in het hoekje van het kelderraam. Rieks Swarte wist bij de repetitie voor die scène de spanning te breken door een - uiteraard van karton gemaakt - ratje parman tig langs dat kelderraam te laten paraderen. En hij kreeg de lachers écht op zijn hand toen datzelfde ratje op de terugtocht ijverig een flesje Heineken bier mee sjouwde. nrnmüBM Tussen het brouwproces en het moment waarop tapbier in het horecabedrijf aan de consument wordt aangeboden zitten een heleboel schakels. Een hele belangrijke schakel is natuurlijk de man of vrouw in het horecabedrijf die aan de tap staat. Die bepaalt voor een groot deel hoe onze produkten aan de consumenten wor den gepresenteerd. Het is in ieders belang - dus zowel in het belang van de consument, van de horeca-onderne- mer, als van Heineken - dat die presen tatie zo goed mogelijk is. En tegen die achtergrond is ook deze video-film tot stand gekomen. Op een vlotte maar leerzame manier wordt in twintig minuten tijd uitgelegd wat men in het horeca-bedrijf moet doen om een per fect getapt glas bier aan de klant voor te zetten Vijf gulden regels Bij z'n uitleg staat IJf Blokker uitvoe rig stil bij een vijftal zaken die aandacht verdienen om het perfecte pilsje te kunnen tappen. Dat zijn: een juiste afstelling van de koolzuurdruk, een goedwerkende koeling, regelmatig onderhoud van de biertap-installatie, het gebruik van schone glazen en een goede taptechniek. De horeca-onder- nemer die deze vijf gulden regels van IJf ter harte neemt, kan rekenen op goede klandizie, zo maakt de hoofdrol speler duidelijk aan het einde van de film. "Het perfecte pilsje", zo spreekt hijals hij net een voorbeeldig glas bier heeft getapt, "Ja, daar houd je je klan ten mee van de straat. Een monument van goed gastheerschap". Via de negen verkoopkantoren van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 8