8/9 Personeelsblad van Heineken 3 Dr. H.P. Heineken Prijs 6 Bedrijfsnieuws met: Colonne 5 bij Vrumona geopend; L. van Munching schonk nieuwe fanfarebok; Kopieermachine voor grote formaten 8 (S)tappen met Uf Blok ker: een videofilm over de juiste verzorging van tapbier 10 Minister Van Aardenne opende Zoeterwoudse warmte/krachtinstallatie 14 Oud-medewerkers uit 18 Verenigingsnieuws: Voetbal in Bunnik en Zoeter woude, Al weerweg op de pedalen en wijncursus in Zoe terwoude 20 Bossche deelname aan Bedrijvenpresentatie 24 Proost 26 Vatvaria 36e jaargang nr. 6 Augustus 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet y naar Hongaarse en West- Duitse geleerde 12 Reclame voor Primus bier in Zaïre; Exclusieve ver koop bij Floraliën Amsterdam, Den Bosch, Bunnik, Rotterdam, Zoeter- meer en Zoeterwoude op pad 16 Eerste nieuwe bierfles jes op proef afgevuld 21 Jubileum en afscheid 22 Kroniek Hoe een perfect glas bier moet worden getapt en hoe bier beslist niet mag worden getapt, komt ondermeer aan bod in een twintig minuten durende videofilm onder de titel "(S)tappen met IJf Blokker". Acteur IJf Blokker speelt de hoofdrol in deze film die is vervaar digd in opdracht van Heineken Nederland B. V. De film met het thema 'Tapbier en hoe het te verzorgen' is gemaakt om nieuw horecapersoneel en nieuwe exploi tanten te wijzen op het belang van een perfect getapt glaasje bier. Via onze horecagebieden wordt deze film dit najaar vertoond aan de afnemers. Zie pagina VJ iwi gvtapi Per 1 oktober zal mr. J. Siertsema, nu Directeur Personeelszaken van Heineken Nederlands Beheer B.V., werkzaam zijn bij Ibécor S.A. te Brussel. Te zijner tijd zal de heer Siertsema de directie van Ibécor overnemen van de heer P. Bodard. Aandeelhouders en directie van Heineken Nederlands Beheer B.V. hebben voorgesteld tot Statutair Directeur Personeelszaken te benoemen, drs. PC. Schop. De heer Schop is momenteel Commer cieel Directeur van Heineken Nederland B.V. Aan de Centrale Ondernemingsraad is gevraagd advies uit te brengen over deze benoeming. Drs. PC. Schop Bij de voorpagina: Roodgloeiend zijn de flesjes wanneer ze, met een temperatuur van circa 400 °C, vanuit de glasblaas machine op de transport baan worden gezet. Voor zichtig moeten ze eerst worden opgewarmd, voordat het afkoelen kan beginnen. Eenmaal afge koeld vinden ze verpakt op pallets hun weg naar de brouwerijen om te worden afgevuld. Lees ook pag. 16/17. Bij de achterpagina: Kuiper A. Ade Keizer, die werkzaam was bij Heineken in Rotterdam. Behalve fusten maakten de kuipers ook alle bakken, (lager) vaten en gereedschap, die nodig waren voor het brouwproces. Eind 1960 verdwenen de houten lager vaten. De roestvrijstalen fusten hadden toen al enige tijd de houten vervangen. Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Ainsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 8/85 dienen uiterlijk 15 augustus en voor 9/85 18 september a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2