Voor de kinderen Ondersteboven? Cryptogram Vrije Stijl Letterdoolhof In deze doolhof zitten de namen van twee beroepen verbor gen. Zij zijn te vinden door bij twee verschillende ingangen te beginnen en vervolgens onderweg alle letters op te schrij ven. Wie voor het eerst een open gist kuip ziet, en hoort dat het om ondergistend bier gaat, snapt er niets van. Op de wort ligt immers een dichte laag dik schuim, dat is toch bovengistend? Misverstand. Die schuimlaag met zijn bruine tinten wordt gevormd door eiwitachtige verbindingen, uitge- vlokte hopharsen en koolzuur. De gist ligt op de bodem. Nog niet zo heel lang geleden werd de wort gekoeld in een groot bassin, dat 'koelschip' werd genoemd. DeHeineken brouwerij in Amsterdam had zo'n koelschip op het dak. De buitenlucht had er vrij spel. Alleen hagel, sneeuw en regen konden niet in de wort komen dank zij een soort afdak. Het koelschip van onze Amsterdamse brouwerij is er nog, maar staat nu droog. Er is een fraaie ontvangstruimte voor bezoekers van gemaakt. Dus helemaal droog staat het Koelschip nu ook weer niet. Vanwege de hygiëne mogen de bezoekers in de brouwerij niet bij de open gistkuipen komen. Van achter glas kunnen zij het schuim op de wort in de kuipen zien. Een aardige gids is wel bereid even een demonstratie te geven. Hij houdt een bran dende aansteker vlak boven de kuip en het vlam metje gaat uit. Komt door de koolzuur. Of door de gids die, als het niet lukt, zijn duim van de aan steker laat schieten. Horizontaal 3. Voor dit kamp is licht nodig (14). 7. Bijt een stuk weg (9). 8. Ontwerp voor een Franse auto (4). 9. Weten schap uit Hilversum (10). 10. Paard om op te schieten (4)11. Zij was het eerst (3)12. Het vertrek van een geliefde (10). 13. Knalfuiven (13). 16. Heeft niet veel tenen (3). 17. Gevaarlijk spul van iedereen (10). 19. Die vissen zien er goed uit (12). 22. Oefening (11)! 23. Deze verificatie levert geld op (6). Verticaal 1. Achterover drukken met behulp van gordijnen (12). 2. Briljante solda ten (5). 3. Dit wrijfgebied is een snode daad (14). 4. De manier waarop zij zwanger is (10). 5. Dit smoesje begint op Schiphol (9). 6. Dit dessert heeft de leiding (7). 10. Slaan op lege magen (8). 14. Een bijzondere onderscheiding in het plantenrijk (7). 15. Geld ook voor vis (9). 18. Sluit in de gelederen (7)20. Is niet handig voor de hand (4) 21. Nederlands kaartspel (4). 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 27